Předvánoční setkání s významnými absolventy UK

Jako každý rok se i letos vedením Univerzity Karlovy setkalo v období uskutečnilo slavnostní setkání absolventů UK s vedením Univerzity Karlovy.

Ve Vlasteneckém sále Karolina uvítal přítomné hosty – absolventy Univerzity Karlovy  JM rektor UK Tomáš Zima, který ocenil aktivity klubu i zájem o každoroční akce a setkávání při různých společenských událostech i výročích. Zároveň seznámil přítomné s úspěchy, kterých univerzita za poslední rok dosáhla nejen v pedagogické a vědecké činnosti, ale také v oblasti spolupráce se zahraničními univerzitami a otevírání se světu.

Prorektor UK prof. Jan Royt poté prezentoval přítomným informace o zakládacích listinách Univerzity Karlovym které budou po několik dní součástí výstavy Insignií a zakládacích listin UK, která bude zajájena vernisáží  17. prosince 2018 v Karolinu.

Součástí programu byla také komentovaná prohlídka Karolina s výkladem prof. Jana Royta, která byla jistě nevšedním zážitkem pro všechny zúčastněné.

 

Klub Alumni UK, který byl založen v roce 2014, je otevřen všem absolventům UK bez rozdílu oboru či fakulty. Posláním Klubu je zůstat v kontaktu s absolventy i po skončení jejich studia, protože promocí to nekončí… V současné době má 1900 členů.

 

Nabízí:

  • Pozvánky na zajímavé akce
  • Bohatý benefitní program
  • Kariérní poradenství pro čerstvé absolventy
  • Přístup do univerzitních knihoven

 

Pořádá:

  • Společenská setkání (Zahradní slavnost, Advent na UK, Svatoštěpánské setkání)
  • Vzdělávací přednášky a rozvojové semináře pro absolventy
  • Besedy s významnými absolventy
  • Zlaté promoce (ceremoniál 50 let od promoce)

 

 

Označeno v Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví