Přednášková činnost

Přednáším na mnoha domácích i zahraničních akcích a jsem častým hostem na domácích, zahraničních i mezinárodních kongresech. Zaujala mě oblast biochemie,  patobiochemie a  xenobiochemie. Po několika úspěšných studiích mechanizmu toxických účinků alkoholu jsem svůj zájem rozšířil na biochemii reaktivních forem kyslíku a dusíku.

Přednášková činnost (stav k 31. 12. 2017)

Přednášky:

  • v zahraničí: 143
  • v ČR – mezinárodní akce: 56
  • domácí akce: 355

Přednášky typu „invited speaker“

224 na mezinárodních kongresech konaných v ČR a v zahraničí (Albánie, Arménie,  Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Ekvádor,  Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Indonésie,  Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Kazachstán, Korea, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Rwanda, Řecko, Saudská Arábie,  Slovinsko, Slovensko,  Srbsko, Španělsko,  Taiwan,   Turecko,  Uruguay, USA,Velká Británie)