Posudková a recenzní činnost

  • Pro grantové agentury v ČR a zahraničí – GA ČR, GA UK, IGA MZ ČR, AZV ČR, Slovensko, Španělsko, 6 FP EU.
  • Oponentské posudky diplomových, doktorských a habilitačních prací
  • Předseda a člen habilitačních a hodnotících komisí pro jmenovací řízení
  • Posudková činnost pro české a mezinárodní odborné vědecké časopisy – např. Life Sciences, Gut, Clinical Chemistry,   Blood Purification, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Nephron, Alcoholism Clinical and Experimental Research, Clinical Biochemistry, Kidney and Blood Pressure Research, Clinical Biochemistry