Granty a výzkumné záměry

Výzkumné záměry

 • člen řešitelského týmu 4 VZ

Granty

Řešitel a spoluřešitel

 • 30 grantů IGA MZ ČR a AZV
 • spoluřešitel 2 grantů GA ČR
 • spoluřešitel 10 grantů GA UK

Další výzkumné projekty

 • projekt MPO ČR
 • projekty typu Transition facility pro MZ ČR
 • projekt BBMRI CZ – česká část evropské výzkumné infrastruktury
 • 2 JPD projekty – Molekulární medicína a biotechnologie
 • spoluřešitel projektů – OPPA EU, SVV, Kontakt II
 • zapojení do 2 programů PRVOUK na 1. LF UK
 • zapojení do 2 programů Progres na 1. LF UK
 • Projekt EU – FAIR – PARK II
 • EU projekt – Next generation sepsis diagnosis – Grant Agreement number: 687697 – SMARTDIAGNOS – H2020-ICT-2015/H2020-2015 Amendment Reference No AMD-687697-2
 • 2018 OP VVV – projekt Analysis of Czech Genomes for Theranostics (A-C-G-T) – člen týmu