Pedagogická činnost

Vyučovat biochemii jsem začal již při studiu medicíny a další předměty s chemickým zaměřením přibývaly – patobiochemie, klinická biochemie a další předměty pro bakalářské obory nebo magisterské studium na naší fakultě nebo VŠCHT. Jsem zapojen do specializačního vzdělávání lékařů a nelékařů v oboru klinická biochemie. Mnoho let vedu studenty v postgraduálním studiu a jedna moje absolventka je v současné době profesorkou biochemie.

Pregraduální výuka

Kontinuální výuka od roku 1989 praktických cvičení, seminářů a přednášek předmětů lékařská chemie, biochemie, molekulární biologie, patobiochemie, klinická biochemie, laboratorní technika a příbuzných předmětů.

Pracoviště

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

 • Obor – všeobecné lékařství, bakalářské a magisterské programy,
 • Výuka – studijní programy VŠCHT
 • Jazyk – český a anglický

Postgraduální výuka

 • Člen oborové rady programu biochemie a patobiochemie UK od 2002
 • Člen oborové rady biomedicínské technologie – FBMI ČVUT – od 2007
 • Člen oborové rady Analytická chemie – program chemie – FCHI VŠCHT od 2010
 • Člen oborové rady programu biochemie PřF UK od 2012
 • Člen oborové rady programu Specializace ve zdravotnictví – adiktologie – 1. LF UK 2012
 • Školitel PhD studentů – 9 úspěšně dokončilo, dále školitel 2 studentů v kombinované formě
 • Konzultant BSc. práce
  • The protective role of ICRF–187 on adriamycin toxicity in rats, Alka Sood, 1997, Kings College, London
  • The effect of adriamycin and ICRF–187 on hepatic and cardiac protein synthesis in vivo, Lai-Chong Au , 1998, Kings College, London

Specializační vzdělávání

 • Od 1994 – dosud přednášky v kurzech kateder IPVZ
 • Školitel pro obor klinická biochemie