Zdravotnictví

Univerzita Karlova spolupracuje s platformou Sousedská pomoc

V podstatě ze dne na den jsme se ocitli kvůli pandemii nemoci COVID-19 v naprosto mimořádné situaci. Jejím průvodním jevem jsou mimo jiné drasticky přetížený zdravotnický personál. Na druhou stranu studentům aktuálně neprobíhá žádná výuka. Snažíme se tyto dva jevy

K mimořádné situaci na UK a v ČR

  Jak dobře víte, den ze dne jsme se ocitli v mimořádně složitém období, ve válce s koronavirem. Nastala nová doba. Výsledkem je, mimo jiné, řada restriktivních opatření. Mnozí z vás proto nabyli dojmu, že se život v naší zemi

Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu (16. 3. 2020)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 215/2020 Sb., ze dne 15. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, kterým byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky se stanovenými výjimkami, sděluji:    Základní informace

Univerzita Karlova poprvé udělila licenci k ochranné známce Prověřeno v poušti

Právo používat označení, které dokládá, že výrobek obstál v náročných podmínkách českého archeologického výzkumu v Abúsíru a expedic v Núbii, získává obuv české společnosti Prabos plus a.s. Její kvality prověřovali v prostředí egyptské pouště výzkumníci z Českého egyptologického ústavu FF UK. Tuzemská společnost

Rozhodnutí rektora UK k současné situaci ohledně koronaviru (10. 3. 2020)

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020 – 1/MIN/KAN, se s účinností od 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční a kombinované). Doporučujeme dle typu a formy

Dopis rektora UK Tomáše Zimy k přijetí doplňujících opatření ke koronavirové infekci na Univerzitě Karlově 9. 3. 2020

Váření přátelé, ve snaze minimalizovat šíření koronavirové infekce si Vás dovoluji požádat o přijetí následujících opatření, která doplňují ta, která již byla na Univerzitě Karlově zavedena v uplynulých týdnech. Žádám všechny fakulty a součásti UK, aby: do odvolání zrušily výuku v

Pohybem proti obezitě

Univerzita Karlova připravila u příležitosti Světového dne obezity ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, společností STOB, MultiSportem a Deníkem ojedinělou akci nazvanou POHYBEM PROTI OBEZITĚ.  Jejím cílem bylo posílit mezi lidmi prevenci v oblasti nadváhy, obezity a sportu. Akce se konala

Univerzita Karlova připravila svůj první videomaping

V sobotu 29/2 od 18:30 do 22:30 připravila Univerzita Karlova svůj první videomapping na fasádě historické budovy Karolina. Zhruba čtyřminutová projekce se opakovala pravidelně s přestávkami 5 minut po celé čtyři hodiny. Unikátní projekt byl věnován 100. výročí přijetí první československé ústavy,

Vědecká rada předala pamětní medaile UK

Stalo se krásnou tradicí, že jsou u příležitosti zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy oceňovány osobnosti, které se svou vědeckou a pedagogickou prací nesmazatelně zapsaly do dějin univerzity a zasadily se tak o šíření jejího dobrého jména. Protože jedna z medailí

Česko! A jak dál? tentokrát o ZDRAVÍ v Hradci Králové

Zdraví je to nejcennější pro každého z nás. Otázky s ním spojené považuji za jedny z nejdůležitějších. Proto jsme téma ZDRAVÍ zařadili do projektu Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“. Tentokrát jsme se mu věnovali v Hradci Králové. Moje pracovní