Zdravotnictví

Praha se má do pěti let stát centrem umělé inteligence

Zaslouží se o to iniciativa prg.ai, kterou tvoří akademické instituce, magistrát i české firmy. ČVUT v Praze, Univerzita Karlova a Akademie věd ČR spojily síly s hlavním městem v iniciativě prg.ai, která podpoří špičkovou vědu a výzkum v oblasti umělé

Pocta Janu Ivanu Horbaczewskému

Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy dnes proběhl seminář u příležitosti 165. výročí narození Jana Ivana Horbaczewského, prvního ukrajinského ministra zdravotnictví, dvojnásobného děkana česk lékařské fakulty a rektora Univerzity Karlovy a poté křest jeho knihy, přímo v místě, kde Jan

Jak to vidí Tomáš Zima

Evropa by měla myslet na to, co ji spojuje. S paní redaktorkou Zitou Senkovou jsme v Českém rozhlase Dvojka hovořili především o o rozdílných náhledech na členství České republiky V Evropské unii. Myslím si, že svoje národní zájmy a priority

Nadšení a zápal sportovců na Rektorském sportovním dni

I letos nabídka téměř čtyř desítek sportovních odvětví  vylákala ke sportovním aktivitám více než 1 400 studentů a zaměstnanců Univerzity Karlovy. Účastníkům dovolilo strávit příjemný půlden na téměř dvacítce sportovišť v Praze a Hradci Králové i poměrně přívětivé počasí.  

Česko! A jako dál? o Evropské unii tentokrát v Brně

Devět politických kandidátů do eurovoleb a současných europoslanců si ze všech jednadvaceti pozvaných kandidátů se sešlo dnes v Brně. Konala se tu včera v podvečer již čtvrtá zastávka z cyklu debat, kterou loni v říjnu zahájila Univerzita Karlova v rámci

Prezident SR Andrej Kiska, navštívil UK, převzal zlatou pamětní medaili UK A setkal SE V diskuzi o hodnotách demokracie s akademickou obcí UK 

Akademická obec Univerzity Karlovy s nadšením přijala prezidenta Andreje Kisku na akademické půdě a s velkým zájmem vyslechla jeho přednášku na téma k hodnotám demokracie a EU. Během neformální části programu jsem přivítal v reprezentačních prostorách historické budovy Karolina  prezidenta

Usnesení 150. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 150. zasedání následující usnesení: ČKR podporuje strategii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2020 na posílení institucionální části financování veřejných vysokých škol. ČKR souhlasí s minimálním navýšením rozpočtu veřejných vysokých škol o

Univerzita Karlova spolupořádala mezinárodní sympozium u příležitosti 200. výročí smrti bývalého rektora UK Kašpara Rojka   

Reprezentační prostory Karolina  hostily mezinárodní sympozium u příležitosti 200. výročí úmrtí Kašpara Rojka, prvního Slovince, který stanul v čele Univerzity Karlovy.    Sympozium se konalo za velkého zájmu a přítomnosti řady významných hostí z veřejné a politické sféry. Vystoupili na

Kariérní den na Univerzitě Karlově

Kariérní den na Univerzitě Karlově je akcí, která má každoročně zprostředkovat studentům praktické dovednosti, které jim usnadní nástup do pracovního procesu a pomohou jim kariérně růst. V letošním roce byla  opět určena všem studentům UK bez rozdílu fakulty či studijního

Česko! A jak dál? návštěva Českých Budějovic – historicky zemědělského regionu

Kvalita potravin, stav českého zemědělství, proměny krajiny kolem nás a zapojení univerzit do řešení problémů a výzev v regionu České Budějovice. To byla hlavní témata naší třetí veřejné diskuze, kterou jsme připravili  v rámci projektu Univerzity Karlovy „Česko! A jak