Zdravotnictví

Univerzita Karlova připravila svůj první videomaping

V sobotu 29/2 od 18:30 do 22:30 připravila Univerzita Karlova svůj první videomapping na fasádě historické budovy Karolina. Zhruba čtyřminutová projekce se opakovala pravidelně s přestávkami 5 minut po celé čtyři hodiny. Unikátní projekt byl věnován 100. výročí přijetí první československé ústavy,

Vědecká rada předala pamětní medaile UK

Stalo se krásnou tradicí, že jsou u příležitosti zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy oceňovány osobnosti, které se svou vědeckou a pedagogickou prací nesmazatelně zapsaly do dějin univerzity a zasadily se tak o šíření jejího dobrého jména. Protože jedna z medailí

Česko! A jak dál? tentokrát o ZDRAVÍ v Hradci Králové

Zdraví je to nejcennější pro každého z nás. Otázky s ním spojené považuji za jedny z nejdůležitějších. Proto jsme téma ZDRAVÍ zařadili do projektu Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“. Tentokrát jsme se mu věnovali v Hradci Králové. Moje pracovní

Menza v budově Arnošta z Pardubic má novou podobu

Symbolickou červenou pásku jsme spolu s ředitelem kolejí a menz UK Jiřím Macounem přestřihli před zrenovovanou budovou Arnošta z Pardubic ve Voršilské ulici v Praze 1, kterou se podařilo zrenovovat během necelých dvou let.   Kromě menzy zde budou sídlit

Slavnostní předání medailí Univerzity Karlovy

Dnes jsem na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy předal pamětní medaile Univerzity Karlovy u příležitosti životních jubileí a za celoživotní pedagogickou a vědeckou práci. Zlatou pamětní medaili UK dr. Ing. Zdeňku Drábkovi, Ph.D., emeritnímu děkanu Fakulty sociálních věd. Historickou pamětní

Jak to vidí Tomáš Zima – koronavirus a jiná témata

S paní redaktorkou Zitou Senkovou jsme tentokrát hovořili mimo jiné také o jednom z nejaktuálnějších témat posledních dní koronaviru. Svět obchází strašák nového koronaviru. Kromě Číny je hlášeno na sedm desítek potvrzených případů této infekce v 15 státech. Šíření jakékoli

UK chce vzdělávat i prostřednictvím PC her, pomůže Charles Games

Charles University Innovations Prague zakládá svůj první univerzitní spin-off Charles Games s.r.o. Jedná se o další důležitý krok v naplňování třetí role univerzity a přenášení výsledků naší excelentní vědecké činnosti do praktického života. Potvrzuje se, že rozhodnutí založit CUIP bylo

Mimořádný interní audit Česko-čínského centra

Na zasedání Akademického senátu UK jsem informoval členy senátu  o výsledcích auditu Česko-čínského centra. V účetnictví rektorátu Univerzity Karlovy (UK) nejsou evidovány žádné finanční toky od nebo k velvyslanectví Čínské lidové republiky (ČLR) nebo dalším státním orgánům ČLR. Žádné smluvní

Reprezentační ples Univerzity Karlovy na Žofíně

Tradiční ples Univerzity Karlovy v Paláci Žofín na Slovanském ostrově opět hostil spoustu krásných dam a elegantních pánů. K tanci i poslechu zahrál například Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK nebo Miro Žbirka. Večerem provázeli moderátoři naší univerzitě blízcí paní

Univerzita Karlova uctila památku Jana Palacha

Dnes jsme si pietním aktem a tichou vzpomínkou na nádvoří Karolina připomněli odkaz studenta Jana Palacha, studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Před 51 lety se u Národního muzea na Václavském náměstí v Praze polil hořlavinou a zapálil. Popáleninám podlehl o