Zdravotnictví

Deset osobností převzalo medaile Univezity Karlovy

Na zasedání vědecké rady jsem předa zasedání vědecké rady jsem předal medaile Univerzity Karlovy deseti významným osobnostem Univerzity Karlovy, jejichž profesní život je spojen s univerzitou: prof. RNDr. Bohuslavu Gašovi, CSc. (PřF UK) historickou medaili za významné celoživotní dílo v

Čestné doktoráty pro profesory Thomase Hyllanda Eriksena a Marka Nekulu

Ve Velké aule Karolina byly slavnostně uděleny čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa dvěma významným vědeckým osobnostem prof. Thomasi Hyllandu Eriksenovi a prof. Markovi Nekulovi. Profesor Geir Thomas Hylland Eriksen je jednou z nejvýraznějších tváří sociální a kulturní antropologie, která přispívá

Kampus Lékařské fakulty v Plzni: stavba se uzavírá, aby se mohla otevřít

Nová budova Lékařské fakulty v Plzni na začátku zimního semestru 2021/22 dospěla k bodu „uzavření stavby“ – jsou zasklená okna, a tak se v zimě již může v budově topit. U příležitosti zahájení nového akademického roku jsem navštívil stavbu kampusu.

Nová univerzitní společnost GeneSpector Innovations s.r.o. vyvinula diagnostickou metodu předpovídající klinický průběh infekčního onemocnění včetně Covid-19

Zástupci nově vznikající univerzitní společnosti GeneSpector Innovations s.r.o. představili novou diagnostickou metodu, která umožňuje z výtěru z nosohltanu předpovědět závažnost akutně probíhajícího infekčního onemocnění. Byla úspěšně ověřena v rámci PCR diagnostiky infekce SARS-CoV-2 a následného průběhu nemoci Covid-19. V rámci

Jak to vidí Tomáš Zima

Nejdůležitější je investice do lidí S panem redaktorem Janem Burdou jsme ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka hovořili o jednání k na výšení rozpočtu\pro vysoké školy. Osobně jsem přesvědčen, že ve školství je nejdůležitější investice do lidí – do učitelů, protože

Pracovní návštěva na UPJŠ

  Milé setkání na Slovensku. Mluvili jsme nejen o další spolupráci mezi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a Univerzitou Karlovou. S přítomnými představiteli vedení UPJŠ jsme jednali o  rozvojových záměrech univerzít a mapovali dalši podněty pro spoluprácu. Diskutovali jsme

ÚOHS navazuje spolupráci s Univerzitou Karlovou

Dnes jsme společně s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petrem Mlsnou podepsali memorandum o spolupráci mezi ÚOHS a Univerzitou Karlovou. Dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a ÚOHS je pro akademickou obec dobrou zprávou. Univerzita Karlova je tradičním partnerem

Před koronavirem se nemůžeme věčně schovávat

Zdroj: Ze Zdravotnictví Autor: Vladimír Barák Eliminační strategie, kdy jednotlivé státy zavřely hranice a omezily život občanů rozsáhlými lockdowny, není cestou ke zvládnutí pandemie covid-19, má jasno Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy a lékař – biochemik. „Možná by nás všechny

Univerzita věnuje spolu se svými fakultami a součástmi jeden milion korun

Univerzita Karlova poslala na transparentní účet Jihomoravského kraje částku 1 milion korun. Peníze budou použity na pomoc postiženým ničivým tornádem. Finanční prostředky Univerzita Karlova získala rychlou sbírkou, do které ze své doplňkové  činnosti přispěly fakulty a součásti UK. Na Univerzitě

Kampus Albertov získal územní rozhodnutí. Excelentní vědci se mohou chystat na přesun do Prahy

Dostavba kampusu na Albertově je v současné době klíčovým projektem Univerzita Karlova. Jedná se o bezkonkurenčně největší investici českého státu a největší výstavbu naší univerzity v centru hlavního města Prahy za posledních sto let. Navíc v památkové zóně UNESCO! Územní