Zdravotnictví

Usnesení 151. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 151. zasedání následující usnesení: ČKR podporuje pozici Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při vyjednávání posílení institucionální stránky rozpočtu pro rok 2020 a pro další roky. Za minimální navýšení považuje ČKR částku 880

Bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Sč krajem a UK

Na úřadu Středočeského kraje jsme podepsali s hejtmankou Středočeského kraje Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Univerzitou Karlovou. Memorandum je vyjádřením a zájmem obou stran do budoucna využít odborných znalostí a výzkumných kapacit Univerzity Karlovy

Česko!A jak dál? tentokrát v Jihlavě o suchu

Tématem dalšího dílu diskuzního fóra Česko! A jak dál? o nejpalčivějších problémech současnosti, které pořádá Univerzita Karlova bylo sucho a jeho dopady v kraji Vysočina. Špičkoví vědci, akademici nejen z UK, představitelé Akademie věd ČR, zástupci ministerstev zemědělství a životního

Nositelka Nobelovy ceny míru Aun Schan Su Ťij navštívila Univerzitu Karlovu

Barmská vůdkyně a nositelka Nobelovy ceny za mír Aun Schan Su Ťij  u příležitosti svojí návštěvy České republiky poctila svojí návštěvou Univerzitu Karlovu. V rámci své čtyřdenní návštěvy České republiky poctila svojí návštěvou Su Ťij  Univerzitu Karlovu. Ve Vlasteneckém sále

Otázky Václava Moravce o českém školství

V nedělních Otázkách Václava Moravce na ČT 24 jsme společně s Robertem Plagou, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Janem Čižinským, poslancem, starostou Městské části Praha 7 a učitelem diskutovali na různá témata, která jsou řešena v oblasti českého

Padova Meets Prague

Ve Vlastenecké sále Karolina se dnes byla zahájena konference „Padova Meets Prague“. Na konferenci, která se konala ve spolupráci s Padovskou univerzitou a byla určena akademikům, studentům a široké veřejnosti, vystoupili řečníci z Univerzity Karlovy a Padovské univerzity. Přednášky a

7. ročník Národní konference transferu a veletrh Via Carolina -nové vize v přenosu znalostí a technologií z vědy do praxe

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy a Charles University Innovations Prague s.r.o. pořádalo pod patronací spolku Transfera.cz ve dnech 15. a 16. 5. 2019 v pražském hotelu Pyramida 7. ročník Národní konference transferu, na kterou naváže veletrh inovací

Praha se má do pěti let stát centrem umělé inteligence

Zaslouží se o to iniciativa prg.ai, kterou tvoří akademické instituce, magistrát i české firmy. ČVUT v Praze, Univerzita Karlova a Akademie věd ČR spojily síly s hlavním městem v iniciativě prg.ai, která podpoří špičkovou vědu a výzkum v oblasti umělé

Pocta Janu Ivanu Horbaczewskému

Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy dnes proběhl seminář u příležitosti 165. výročí narození Jana Ivana Horbaczewského, prvního ukrajinského ministra zdravotnictví, dvojnásobného děkana česk lékařské fakulty a rektora Univerzity Karlovy a poté křest jeho knihy, přímo v místě, kde Jan

Jak to vidí Tomáš Zima

Evropa by měla myslet na to, co ji spojuje. S paní redaktorkou Zitou Senkovou jsme v Českém rozhlase Dvojka hovořili především o o rozdílných náhledech na členství České republiky V Evropské unii. Myslím si, že svoje národní zájmy a priority