Zdravotnictví

Česko! A jak dál? na téma bezpečnost

Projekt Univerzity Karlovy Česko! A jak dál?, který se snaží nalézt řešení zásadních celospolečenských problémů a výzev, pokračoval 20. března v Plzni. Veřejná diskuze v Měšťanské besedě se tentokrát nesla na téma bezpečnost. Vedle vrcholných státních a krajských představitelů se jí

Jak to vidí Tomáš Zima: NATO je pojistka

S paní redaktorkou Zitou Senkovou jsme v pořadu Českého rozhlasu Dvojka hovořili především o vstupu České republiky do NATO, od kterého dnes  uplynulo 20 let.  Vstup do NATO vnímám především jako naše dobrovolné rozhodnutí a jako určitou bezpečnostní pojistku. Samozřejmě

Mimořádný úspěch UK při udělování Ceny Wernera von Siemense za rok 2018

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen 21. ročníku poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a

Aliance evropských univerzit 4EU+ podala přihlášku v rámci výzvy „Evropské univerzity“ programu Erasmus+

Dnešní den podala aliance šesti evropských univerzit 4EU+, jejímž členem je Univerzita Karlova, přihlášku v rámci výzvy „Evropské univerzity“ programu Erasmus+. Smyslem výzvy je podporovat různá sdružení evropských univerzit. Aliance 4EU+ spojuje v současné době celkem šest velkých a renomovaných veřejných univerzit

Pietní akt k poctě Jana Zajíce

Na Jana Zajíce, který si stejně jako Jan Palach vzal dobrovolně život, aby vyburcoval národ z letargie během okupace sovětskými vojsky a nastupující normalizace, se vzpomínalo v celém Česku. Jako člověka, který svým činem navázal na Jana Palacha, si Jana

Univerzita Karlova spouští projekt „Česko! A jak dál?“

Univerzita Karlova zahajuje projekt s názvem „Česko! A jak dál?“. Jedná se o diskuzní platformu, která má za cíl definovat zásadní celospolečenská témata, problémy a výzvy naší společnosti a země. Do debaty chceme zapojit renomované vědce a odborníky UK, ale také

Usnesení 149. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 149. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení: ČKR schvaluje tyto své interní dokumenty: Zpráva o provedené revizi hospodaření ČKR za rok 2018. Výroční zpráva o činnosti ČKR za rok 2018. Rozpočet ČKR

Univerzita Karlova podala dvě správní žaloby kvůli nejmenování profesorů

Dnes jsme svolali mimořádnou tiskovou konferenci, abychom společně s prof. Alešem Gerlochem prorektorem UK pro akademické kvalifikace informovali o krocích, které Univerzita Karlova činí ve věci nejmenování profesorů doc. Ivana Ošťádala a doc. Jiřího Fajta. Otevíráme tak další kapitolu sporu

Medaile UK pro významné představitele medicínských oborů lékařských fakult UK

Na  zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy jsem předal medaile UK za významné celoživotní dílo a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost kolegům, vynikajícím lékařům a významným osobnostem současné medicíny. Zlatou prof. Janu Betkovi (1. LF UK, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku),

Setkání s představiteli dipplomatického sboru na UK

Jako každý rok jsem měl tu čest přivítat ve Vlasteneckém sále staroslavného Karolina téměř 50 velvyslanců, akreditovaných v České republice. Tato tradiční každoroční setkání u příležitosti nového roku jsou vždy velmi pozitivně přijímána našimi hosty a jsou také milou příležitostí