Zdravotnictví

24. výroční Kongres ECSS byl zahájen

V Kongresovém centru Praha  jsem se zúčastnil zahájení  24. výročního Kongresu ECSS (Evropské akademie sportovních věd), jehož jedním z hlavních organizátorů kongresu je Univerzita Karlova.  Program jsme oficiálně  zahájili tiskovou konferencí, jíž se zúčastnili  prezident Kongresu ECSS 2019 Václav Bunc,

Byla založena Asociace výzkumných univerzit ČR

Pět významných vysokých se podílí na vzniku Asociace výzkumných univerzit ČR. Jejím prostřednictvím hodlají univerzity společně konkurovat nejlepším světovým univerzitám při cestě k mezinárodnímu výzkumu a vzdělání. Dohoda byla zpečetěna  podpisem charty dne 2. července v Císařském sále Karolina. Asociaci

Univerzita Karlova má čtrnáct nových profesorů

Velká aula Karolina se dnes stala svědkem slavnostního jmenování vysokoškolských profesorů. Nejvyšší vědecko-pedagogické ocenění převzalo celkem 63 profesorů a profesorek, 14 z nich navrhla Vědecká rada Univerzity Karlovy. Slavnostnímu předání předcházelo neformálního setkání zakončeného přípitkem, kdy jsem poděkoval také rodinám

Zahradní slavnost

Při tradičním slavnostním rozloučení s akademickým rokem ve Valdštejnské zahradě jsme si   připomněli 30. výročí sametové revoluce. Potěšilo mne, že jsme mohli přivítat také předsedu Senátu Parlamentu ČR Jaroslava Kuberu, emeritní rektory Univerzity Karlovy a studentské lídry z roku 1989,

Jak to vidí Tomáš Zima

Tentokrát jsme s paní redaktorkou Zitou Senkovou hovořili v pořadu Českého rozhlasu Dvojka  o výdajích na zdravotnictví, které předloni přesáhly 387 miliard korun, o  spoluúčasti pacientů, která bude narůstat.  Předseda vládní ČSSD Jan Hamáček minulý měsíc označil možnost, že by

Devátý ročník univerzitních osem na Vltavě

Devátý ročník závodu na Vltavě, který se jel 7. června v blízkosti Rašínova nábřeží, jednoznačně ukázal, kdo třetím rokem vládne ženským univerzitním osmám. Přes náročné rozjezdy se do finále probojovali i muži, kteří si opět po roce doveslovali pro stříbro.

Vyjádření k výsledkům voleb do předsednictva ČKR

Blahopřeji novému vedení ČKR a držím mu palce při rozvoji vysokého školství. Rád bych poděkoval všem členům ČKR a také místopředsedům, zejména Mikuláši Bekovi, Karlovi Melzochovi, Janu Latovi a všem svým spolupracovníkům za možnost konferenci pět let vést. Děkuji také

Usnesení 151. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 151. zasedání následující usnesení: ČKR podporuje pozici Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při vyjednávání posílení institucionální stránky rozpočtu pro rok 2020 a pro další roky. Za minimální navýšení považuje ČKR částku 880

Bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Sč krajem a UK

Na úřadu Středočeského kraje jsme podepsali s hejtmankou Středočeského kraje Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Univerzitou Karlovou. Memorandum je vyjádřením a zájmem obou stran do budoucna využít odborných znalostí a výzkumných kapacit Univerzity Karlovy

Česko!A jak dál? tentokrát o suchu v Jihlavě

Tématem dalšího dílu diskuzního fóra Česko! A jak dál? o nejpalčivějších problémech současnosti, které pořádá Univerzita Karlova bylo sucho a jeho dopady v kraji Vysočina. Špičkoví vědci, akademici nejen z UK, představitelé Akademie věd ČR, zástupci ministerstev zemědělství a životního