Zdravotnictví

Univerzita Karlova získala dvě ocenění České manažerské asociace 2018

Ocenění České manažerské asociace 2018 ve zvláštních kategoriích získala ve 2 kategoriích Univerzita Karlova. Národní komise České manažerské asociace (ČMA) udělila ocenění ve zvláštních kategoriích: Mladý manažerský talent: GOTHARD Aleš, hlavní stavbyvedoucí – Metrostav Malá / střední firma: MALÁ Jana, Moravská

Absolventi a studenti UK obdrželi prestižní ceny rektora a Bolzanovu cenu

Dnes jsme předali každoročně udělovanou prestižní Cenu rektora nejlepším absolventům naší univerzity, Mimořádnou cenu rektora   vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu a Bolzanovu cenu podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy. Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity

145. zasedání Pléna České konference rektorů

  Plénum České konference rektorů (ČKR) se uskutečnilo ve čtvrtek dne 12. dubna 2018 v Ostravě za hostitelství Ostravské univerzity a přijalo na svém 145. zasedání následující usnesení:   ČKR podporuje úsilí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o zachování přislíbeného rozpočtového rámce

Univertita Karlova zpřístupnila historické prostory Karolina

Dnes  Univerzita Karlova oslavila 670. výročí svého založení. V tento významný den jsme zpřístupnili pro širokou veřejnost budovu naší nejstarší univerzity, budovu historického Karolina. Příchozí se dostali na jindy nepřístupná místa. Vystavili jsme insignie a slavnostní taláry.  Vystaveno bylo celkem třináct

Přední světoví vědci Rolf-Dieter Heuer a Thomas Evan Levy obdrželi titul doctor honoris causa Univerzity Karlovy

Předním světovým vědcům – fyzikovi prof. Rolfu-Dieteru Heuerovi a archeologovi prof.  Thomasi Evanu Levymu jsem dnes u příležitosti oslav 670. výročí založení Univerzity Karlovy a 100. výročí vzniku republiky předal ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul

Univerzita Karlova oslavila 670. výročí svého založení

Univerzita Karlova si připomíná výročí 670 let od svého založení. Při příležitosti oslav tohoto výročí jsem předal Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Významné vědecké osobnosti UK obdržely výzkumnou podporu Donatio Universitatis

V Karolinu se sešla Mezinárodní rada Univerzity Karlovy

V Karolinu se uskutečnilo dvoudenní zasedání Mezinárodní rady Univerzity Karlovy. Mezinárodní rada UK se schází pravidelně v Praze na pracovním zasedání, většinou při významných výročích UK. V letošním roce se setkala u příležitosti 670. výročí založení Univerzity Karlovy. Špičkoví světoví vědci přijeli

Politika do škol patří. I tady jsou občané

V den oslav založení Univerzity Karlovy  jsem byl hostem v Českém rozhlase Dvojka v pořadu Jako to vidí…, kde jsme s paní redaktorkou Zitou Senkovou hovořili o výročí Univerzity Karlovy (7. dubna 1348), o výstražné stávce studentů „VyjdiVen“ , o tom

Přehled nejdůležitějších akcí Univerzity Karlovy v roce 2018

Univerzita Karlova připravila u příležitosti 100. výročí založení Československa a u příležitosti 670. výročí založení Univerzity Karlovy řadu zajímavých akcí: SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ VE VELKÉ AULE KAROLINA Místo konání: Karolinum Termín konání: 5. dubna 2018 ve 14:00 hod UDÍLENÍ HONORIS CAUSA

Univerzita Karlova se připojuje k celostátním oslavám 100. výročí vzniku Československa

Univerzita Karlova se jako významná veřejná instituce připojuje k celostátním oslavám 100. výročí vzniku Československa. V souvislosti s tímto významným jubileem a dalšími „osmičkovými“ výročími v letošním roce připravila řadu akcí jak pro odbornou, tak laickou veřejnost. Zároveň v dubnových