Zdravotnictví

ČKR vyhlásila protestní akci Týden pro vzdělanost

Sešli jsme se společně s ostatními rektory České konference rektorů (ČKR) na mimořádném zasedání v pražském Karolinu k stále diskutované otázce podfinancování vysokého školství.    Česká konference rektorů přijala na svém mimořádném zasedání následující usnesení: ČKR je rozhořčena postupem vlády ČR,

Zastavme plíživý úpadek českého školství

Konec levných učitelů Dnes se konalo prozatím pokojné protestní shromáždění zástupců škol a odborů v Betlémské kapli. Opakovaně představitelé škol a odborů zdůraznili tristní podfinancování našeho školství, které řadí Českou republiku v žebříčku hodnocení OECD na téměř poslední místo.  

Ke kritické situaci ve školství nechceme, nemůžeme a nebudeme mlčet

Dnes jsme se sešli na společném jednání se zástupci odborů a Rady vysokých škol, abychom znovu, po roce, diskutovali kritickou situaci ve financování vysokých škol. Naše dnešní setkání avizovalo náš společný protest – zatím velmi poklidný a nesený v akademickém duchu,

Školy v září chystají protesty: Metro nezastavíme, ale slyšet budeme

Učitelé i akademici si již dlouho stěžují na nízké platy. O výrazné podfinancovanosti celého sektoru veřejně hovoří i rektoři, zástupci odborů a ředitelé gymnázií a na září a říjen plánují protestní akce.  V rozhovoru pro Echo24 jsem řekl, že jako

Jednání představitelů ČKR, RVŠ a VOS o společném postupu k financování VŠ

Na dnešním společném jednání s představiteli Rady vysokých škol a vysokoškolských odborů v Karolinu jsme konstatovali, že rozpočet vysokého školství by si proti původnímu návrhu státního rozpočtu na příští rok měl polepšit o 4,5 miliardy. Během prázdnin plánujeme společně vyjednávat s

Rada VŠ jednala o financování vysokých škol. Brífink rektora UK a zástupců VŠ s ministrem financí.

Dnes jednala Rada vysokých škol o financování vysokého školství. Předsednictvo Rady vysokých škol varovalo ve svém usnesení před  podfinancováním vysokých škol, které může zásadně poškodit naše školství a  způsobit odliv odborníků z vysokého školstv a v důsledku toho zasáhnout i

Otevřený dopis České konference rektorů

Česká konference rektorů (ČKR) na svém zasedání 8. června 2017 odmítla návrh státního rozpočtu pro příští rok, který podle nich prohlubuje podfinancování vysokých škol. Obrátila se proto otevřeným dopisem na premiéra Bohuslava Sobotku. Pod otevřeným dopisem jsou podepsáni rektoři vysokých

Usnesení 141. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 141. zasedání následující usnesení: ČKR důrazně odmítá současný návrh státního rozpočtu pro rok 2018, který nereflektuje přísliby, které byly učiněny vysokým školám, neznamená žádné navýšení a prohlubuje současný stav výrazného podfinancování vysokých

Volba předsedy České konference rektorů

Dnes jsem byl znovuzvolen předsedou České konference rektorů (na období srpen 2017 – červenec 2019). Zároveň dnes v rámci zasedání České konference rektorů péčí VŠCHT proběhla i volba předsednictva. Místopředsedy České konference rektorů byli zvoleni: rektor MU doc. Mikuláš Bek,

Univerzita Karlova se vydává na cestu podpory inovací a spolupráce

Univerzita Karlova dnes zahájila tiskovou konferencí dvoudenní veletrh inovačních příležitostí UK Via Carolina. Interaktivní formou se na něm představí univerzitní vědecké týmy, které představí svou nabídku potenciálním externím partnerům. Zároveň je publikován Katalog celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy s nabídkou pro aplikační