Vysoké školství

Byly předány ceny Nadace Scientia

Dnes jsme společně s představiteli Správní rady Nadačního fondu Scientia  předali ceny za nejlepší vědecké práce studentům bakalářských a magisterských studijních programů a studentům prezenční formy doktorských studijních programů 1. lékařské fakulty.  Gratulujeme všem oceněným – MUDr. Jozefu Budayovi, Mgr.

Vyjádření Asociace výzkumných univerzit ke snížení rozpočtové kapitoly na vědu a výzkum oproti návrhu RVVI

Asociace výzkumných univerzit ČR vyjadřuje zásadní nesouhlas s rozhodnutím vlády o snížení rozpočtové kapitoly na vědu a výzkum, kterou předložilo Ministerstvo financí ČR. Ve vládou odsouhlaseném rozhodnutí je místo Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace avizovaného prorůstového vývoje navrženo

Cichanouská na UK: Chceme v Bělorusku svobodné volby

Běloruská opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská, která v prezidentských volbách v roce 2020 kandidovala proti Alexandru Lukašenkovi, je na čtyřdenní návštěvě České republiky. Političku do Prahy pozval předseda Senátu Miloš Vystrčil. Na pondělní tiskové konferenci ji označil za zvolenou prezidentku a hovořil o české podpoře

Univerzita Karlova má devatenáct nových profesorů

Na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident republiky Miloš Zeman dne 8. května 2021 jedenaosmdesát nových profesorů vysokých škol. O měsíc později – 5. června – převzali noví profesoři dekrety z rukou Roberta Plagy, ministra školství, mládeže

Hlavní Iberoamerická cena pro studentku UK

Tradiční Iberoamerickou cenu, tentokrát za rok 2020, převzaly ve středu 2. června v Karolinu tři studentky vysokých škol. Hlavní cenu za španělsky psanou práci s názvem Gotán Juana Gelmana a poezie Jiřího Wolkera obdržela Jana Kepková z Univerzity Karlovy. Gratuluji

Vědecká rada ocenila šest významných osobností UK

Dnes jsem na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy předal ocenění šesti skvělým lékařům, významným osobnostem naší alma mater.  Vědecká rada UK rozhodla udělit zlatou medaili UK paní prof. Terezii Fučíkové z 1. LF UK za významné celoživotní dílo v oboru

1100 let od smrti svaté Ludmily

Ve dnech 26. a 27. května 2021 proběhla online v Karolinu mezinárodní konference Svatá Ludmila-ženy v christianizaci střední Evropy. Konference připomněla 1100 let od smrti svaté Ludmily, první historicky doložené ženy, panovnice a světice v českých dějinách, která stála na

Vernisáž výstavy Amazonka v Karolinu

V Karolinu proběhla vernisáž výstavy Amazonka, na které se podílejí  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta UK, Ministerstvo kultury ČR, Národní muzeum a řada dalších partnerů. Výstava vznikla u příležitosti 20. výročí českých expedic k Amazonce a životního jubilea jejího autora a

Dnes jsme společně s JE kardinálem Dominikem Dukou uctili u hrobu Karla IV. položením věnců k výročí jeho narození

Dnes jsem společně s JE kardinálem Dominikem Dukou a prorektorem UK Janem Roytem položením věnce u hrobu Karla IV. v katedrále sv. Víta na Pražském hradě tradičně uctili výročí narození a památku nejvýznamnějšího evropského vládce pozdního středověku. Dnes je tomu

Vládní řešení koronavirové krize prostřednictvím nahodile vytvořené expertní skupiny bylo chybné.

 Epidemie covid-19 je dlouhodobou záležitostí, a proto jí nelze chápat pouze jako virovou nákazu, ale také jako závažný psychosociální patogen. Kvalita života a příčiny úmrtí, ovlivněné plošnými restriktivními opatřeními, nemají jen biologický rozměr onemocnění, ale mají též rozměry duševní, sociálně