Vysoké školství

Svatošpěpánské setkání Klubu Alumni UK

Ohlédnutí za tradičním a velmi milým Svatoštěpánským setkáním přátel, absolventů a zaměstnanců UK, které se tentokrát odehrálo v kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého na Karlově. Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého v Praze na Karlově

Vánoční koncert ve Velké aule Karolina

Stalo se pěknou tradicí pořádání Vánočních koncertů Univerzity Karlovy v jejích historických prostorách. O velkém zájmu svědčí neustále stoupající počet návštěvníků, které jsem měl tu čest pozdravit a popřát jim krásné vánoční svátky a nový rok 2020 a především také

Vědecká rada udělila pamětní medaile UK

U příležitosti životních jubileí byly dvěma skvělým lékařům ze 3. lékařské fakulty UK uděleny pamětní medaile za významné celoživotní dílo. Pamětní medaile převzali psychiatr profesor Cyril Höschl a chirurg docent František Vyhnánek, oba s vazbou na 3. lékařskou fakultu UK.

Získali jsme zpět prestiž i velké partnery

REKTOR UNIVERZITY KARLOVY PROFESOR TOMÁŠ ZIMA ŘEKL PRÁVU: Profesor MUDr. Tomáš Zima vede už pět let Univerzitu Karlovu, která je v zahraničí nejuznávanější českou vysokou školou. V končícím roce však kromě „všedních“ starostí o téměř 50 tisíc studentů, přes 8000

Gratuluji nově jmenovaným profesorům

Univerzita Karlova má dvacet pět nových profesorů Ve Velké aule budovy Karolina byl dnes slavnostně udělen profesorský titul téměř sedmi desítkám českých odborníků. Z rukou ministra školství Roberta Plagy převzalo jmenovací dekret také pětadvacet akademiků Univerzity Karlovy, jež prezidentu republiky

Jak to vidí Tomáš Zima

S Vladimírem Krocem jsme dnes v pořadu Jak to vidí… Českého rozhlasu Dvojka  hovořili o eNeschopenkách, který je polotovarem systému a o nemocných, kteří se mohou stát rukojmí tohoto systému.  Dalšími tématy rozhovoru byla nová nemocnice ve Zlíně; kyberútok na

Z LÁSKY K LESU – Lesy ČR pokřtily kalendář na rok 2020

Vedení Lesů ČR představilo na vernisáži v Národním zemědělském muzeu v Praze netradiční kalendář pro rok 2020 nazvaném Z LÁSKY K LESU, který vyjadřuje svou podporu obnově lesa a české krajiny společně s aktuální vizí lesů nové generace. Lesům ČR 

Sedm profesorů obdrželo ocenění Univerzity Karlovy

Během zasedání Vědecké rady UK 28. listopadu 20019 jsem předal medaili UK sedmi profesorům Univerzity Karlovy.        Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. z 1. LF UK převzal stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru kardiologie a dlouholetou vědeckou

Univerzita Karlova oslavila 30. výročí Sametové revoluce

Třicet let je relativně krátká doba i tak je to čas k reflexi. Jsem rád, že si jsme všichni vědomi, jak křehké jsou podmínky, které máme, a že svoboda a demokracie nejsou samozřejmé a nejsou zadarmo. Svoboda s sebou nese

Vzpomínkové setkání k poctě Jana Opletala

Velká posluchárna I. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze se opět po roce stala místem pietní vzpomínky na Jana Opletala. Osud studenta tehdejší Lékařské fakulty, který se stal symbolem protinacistické demonstrace, si letos hosté připomenuli u