Vysoké školství

Jak to vidí Tomáš Zima

S paní redaktorkou Zitou Senkovou jsme tentokrát hovořili o vývoji vakcíny proti novému typu koronaviru a očkování. Sledujeme světový závod o vývoj vakcíny Už teď se ale řeší, kdo ji dostane nejdřív a zda by mělo být toto očkování povinné.

Podpis smlouvy se Slovenskou akademií věd

Zástupci zástupci Univerzity Karlovy a Slovenské akademie věd podepsali v Karolinu smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci doktorských studijních programů. Jsem velmi rád, že se byla deklarována vzájemná spolupráce v doktorských studijních programech. Jako Univerzita Karlova máme již tradiční spolupráce

Nové varhany pro Karolinum

Společně se zástupci rodinné firmy Orgelbau Vleugels GmbH Johannesem Georgem Vleugelsem a Johannesem Davidem Christianem Vleugelsem jsme v Karolinu podepsali smlouvu na demontáž stávajících varhan a zhotovení a následnou instalaci varhan nových. Německá firma se sídlem Hardheimu vzešla z výběrového řízení

Jak to vidí Tomáš Zima – rozhovor nejen k k distanční výuce

Dnes jsme s panem redaktorem Vladimírem Krocem v pořadu Českého rozhlasu Dvojka hovořili o distanční výuce a zkušenostech z distančního vzdělávání na UK. Do distanční výuky jsme skočili rovnýma nohama. A tyto zkušenosti je potřeba využít. Distanční vzdělávání se osvědčilo

V pražském Karolinu převzalo dekrety 80 profesorek a profesorů, 28 z UK

Česká republika má 80 nových profesorek a profesorů, 28 z nich patří Univerzitě Karlově. Ve Velké aule pražského Karolina byly slavnostně předány dekrety celkem osmdesáti novým profesorkám a profesorům, které s účinností od 17. června 2020 na základě návrhu vědeckých

Vědecká rada UK ocenila významné představitele Univerzity Karlovy

Na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy jsem předal medaile UK za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK deseti významným osobnostem Univerzity Karlovy. Historické medaile UK prof. Pavlu Pafkovi za celoživotní dílo v oboru chirurgie a prof. Josefu Stinglovi za

Nadace Scientia ocenila nejlepší vědecké práce studentů 1. lékařské fakulty UK

Dnes jsme společně s představiteli Správní rady Nadačního fondu Scientia  předali ceny za nejlepší vědecké práce studentům bakalářských a magisterských studijních programů a studentům prezenční formy doktorských studijních programů 1. lékařské fakulty.  Gratulujeme všem oceněným – Ing. Kláře Šmídové, MUDr.

Podpis memoranda o vzájemné spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a UNICEF

Čelní představitelé Univerzity Karlovy a Českého výboru UNICEF podpisem smlouvy navázali spolupráci v péči o vzdělávání. Předmětem smlouvy jsou stáže pro studenty, důraz na humanitu a také společné plány na podporu vzdělávání. S takovými plány počítá uzavřené partnerství mezi Univerzitou

Univerzita Karlova uctila památku dr. Milady Horákové

Představitelé Univerzity Karlovy spolu se širokou veřejností uctili památku 70. výročí smrti Milady Horákové. U busty této významné osobnosti, která je umístěna v přízemí budovy Karolina, položili věnce a vzpomenuli na její život a osud.   Připomínáme si mimořádnou osobnost –

Kulatý stůl na téma udržitelný rozvoj UK

V Karolinu se konal „kulatý stůl“, kolem nějž zástupci akademické obce, veřejnosti i firem diskutovali o zodpovědnosti k otázkám životního prostředí. Několik desítek akademiků z řady fakult a různých součástí Univerzity Karlovy se ve čtvrtek 25. června zapojilo do debaty