Věda a výzkum

Den na vozíku na fakultách UK

Jak se cítí člověk na vozíku, jaká úskalí se pro něj skrývají v budovách, kde se potřebuje pohybovat, a jež my, kterým končetiny dobře slouží, nevidíme? Proniknout, alespoň na chvíli, do světa vozíčkářů umožnil Den na vozíku, který Univerzita Karlova uspořádala

Vládnoucí lichtenštejnský kníže Hans Adam II. převzal Historickou pamětní medaili UK

Společně s prorektorem UK  prof. Jan Roytem jsme předali na hradě ve Vaduzu univerzitní ocenění – Historickou pamětní medaili UK – vládnoucímu knížeti Lichtenštejnska, J. J. Hansi-Adamovi II. von und zu Liechtenstein. Naše univerzita uděluje historické medaile významným osobnostem. Jde

Novou kandidátkou na funkci rektora UK je prof. Milena Králíčková

Akademický senát UK dnes zvolil profesorku Milenu Králíčkovou novou kandidátkou na rektorkou Univerzity Karlovy. V prvním kole volby získala 55 hlasů z celkového počtu 69. Protikandidát Michal Stehlík získal 14 hlasů. Návrh na jmenování rektorkou bude prostřednictvím ministra školství předložen prezidentu

Slavnostní poklepání základního kamene Kampusu Albertov

Zástupci Univerzity Karlovy, hlavního města Prahy a Vlády ČR  na slavnostním ceremoniálu poklepali základní kámen Kampusu Albertov. Ten bude určen pro výuková a vědecká centra pracoviště Matematicko-fyzikální, Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty. Studenty a vědecké pracovníky přivítá nový kampus od

V Praze bude jedna z největších univerzitních čtvrtí v Evropě

Na pražském Albertově začne Univerzita Karlova budovat jedno z nejmodernějších vzdělávacích a vědeckých pracovišť u nás, které propojí studenty hned z několika oborů. „Rádi bychom, aby zde skutečně vzniklo centrum vzdělanosti nejen v celorepublikovém, ale i mezinárodním měřítku,“ říká k výstavbě

Univerzita Karlova, IKEA a neziskový sektor společně proti násilí v blízkých vztazích

Spojení vědeckého a firemního know-how a praktických zkušeností z terénu od neziskových organizací je ten nejefektivnější způsob, jak zlepšit situaci obětí domácího násilí a zvýšit vnímavost citlivého tématu napříč celou společností. Univerzita Karlova nabízí širokou škálu akademického know-how. Umíme pod

Memorandum o spolupráci na Projektu Patron

S předsedou Ligy otevřených mužů Josefem Petrem jsme podpsali memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci týkající se Projektu Patron. Projekt podporuje sociální integraci dospívajících mužů a žen vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy formou patronského doprovázení. Pomáhá jim začlenit se do

Čestné doktoráty UK převzali profesoři Babor a Kräusslich

Adiktolog Thomas F. Babor a virolog Hans-Georg Kräusslich obdrželi ve Velké aule Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa v oboru lékařské vědy. Titul jim byl udělen za mimořádné dlouhodobé vědecké úspěchy a také za významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou

Premiéra a vysvěcení nových univerzitních varhan

Skladba Toccata a fuga d moll od Johanna Sebastiana Bacha byla první, kterou zahrál Jan Kalfus na nové univerzitní varhany na koncertu ve Velké aule Karolina. Všichni je chtěli vidět a zaposlouchat se do jejich tónů. Na pravidelné návštěvníky varhanních

Zahájení nového akademického roku v Kampusu Hybernská

Akademický rok začal stylově a na tom nejpříhodnějším místě, v Kampusu Hybernská, kde se potkává věda s uměním, genius loci s inovacemi, akademici a studenti s veřejností. Vrcholem programu prvního dne zimního semestru byla akce FuckUp Night.Zahájení se zúčastnili také předsedkyně Akademie věd ČR  Eva