Věda a výzkum

Je třeba, aby lidé byli zodpovědní – rektor UK v pořadu ČT24

Plošné testování odhalí superpřenašeče, říká Mounajjed. Milion lidí v karanténě by ochromilo stát, argumentuje Zima. Vláda připravuje předvánoční dobrovolné a bezplatné testování pro všechny zájemce. Nová studie ukázala, že pro podobné využití jsou vhodné antigenní testy. Podle analýzy jsou levnější

Medaile pro významné osobnosti Univerzity Karlovy

Na dnešním zasedání vědecké rady UK jsem předal významným osobnostem a představitelům Univerzity Karlovy medaile UK u příležitosti jejich životních jubileí a jako výraz poděkování a ocenění jejich vědecké a pedagogické práce. Stříbrnou medaili převzali doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

Memorandum mezi Univerzitou Karlovou a Českou tiskovou kanceláří

Dnes jsme v Karolinu s generálním ředitelem ČTK JUDr. Jiřím Majstrem, MBA podepsali memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Českou tiskovou kanceláří. Cílem oboustranně prospěšného partnerství, zakotveného v memorandu je podpora české vědy, a vzdělanosti, mediální

Učenci nejsou ve věži ze slonoviny

Rozhovor s rektorem UK pro Týdeník Květy.  O vzdělancích odtržených od života se dříve říkalo, že jsou „zavřeni ve své věži ze slonoviny“; že dumají či bádají víceméně samoúčelně a nezáleží jim na tom, jaký dává jejich práce užitek. To

UK se připojila k mezinárodní iniciativě Červená středa

S velkou úctou jsem převzal  záštitu nad konferenci konané ve Vladislavském sále Karolina a pořádané církvemi a to v den, kdy se Česká republika připojila k mezinárodní iniciativě Červená středa připomínající utrpení lidí pronásledovaných vírou. Součástí byla společná modlitba a průvod

Podpis Memoranda o spolupráci mezi UK a NF US ČR a US ČR

Dnes jsme s prof. Pavlem Jungwirthem, předsedou Učené společnosti České republiky a prof. Martinem Loeblem, předsedou správní rady Nadačního fondu pro podporu vědy při Učené společnosti České republiky, podepsali Memorandum o spolupráci. Memorandum je uzavíráno za účelem vzájemné spolupráce mezi

Světový den dětí pořádaný UNICEF Česká republika

Také Univerzita Karlova se připojila k oslavám Světového dne dětí pořádaným UNICEF Česká republika. UNICEF hraje klíčovou roli při ochraně a zlepšování životních podmínek těch nejpotřebnějších a nejslabších – dětí. Univerzita Karlova má zase ve svých řadách mnoho odborníků, kteří

Univerzita Karlova si dnes ve Velké aule Karolina připomněla Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii

Zástupci Univerzity Karlovy si dnes ve Velké aule Karolina připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. Při této příležitosti byli již tradičně oceněni nejlepší vyučující, vzdělávací počiny i vědecké osobnosti.  Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima

Zástupci UK dnes odhalili bustu významného chirurga Eduarda Alberta

Dnes jsme společně s ostatními zástupci UK  odhalili bustu významného chirurga Eduarda Alberta. Stalo se tak v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK na Albertově. Univerzita Karlova tím vzdala poctu významnému lékaři, který zemřel před 120 lety a po kterém

Letošní 17. listopad se konal v komorní podobě

Letošní program pietních vzpomínek k výročí 17. listopadu proběhl v rámci epidemických opatření: V 9.00 hodin jsme položili s představiteli UK věnce u Hlávkovy koleje v Jenštejnské ulici na Praze.       Následně byly položeny věnce u pamětní desky