Věda a výzkum

Slavnostní shromáždění u příležitosti 25. výročí založení České konference rektorů

Univerzita Karlovy přivítala účastníky slavnostního shromáždění, které se konalo u příležitosti 25. výročí založení České konference rektorů (ČKR). Ve Velké aule Karolina byli přítomni mj. ministr školství Robert Plaga, prezident Evropské univerzitní asociace Rolf Tarrach, prezident Německé konference rektorů Horst

V týmu vás kývači nikam neposunou, chytřejší pomohou

Lékař, vědec, vysokoškolský profesor, dvojnásobný rektor Univerzity Karlovy a také šéf České konferencerektorů Tomáš Zima reprezentuje to, čím se každá země pyšní, totiž vzdělanost, nejbystřejší mozky, tradici a kontinuitu hodnot. Na prahu jubilejního roku Deník s Tomášem Zimou hovořil i

Pro funkční období 2018–2022 byli jmenováni prorektorky a prorektoři UK

Po projednání v Akademickém senátu UK jsem jmenoval do funkcí prorektorky a prorektory a členy kolegia rektora. Velmi si vážím spolupráce  se svými kolegyněmi a kolegy. Děkuji jim  za vše, co vykonali za uplynulé čtyři roky pro rozvoj a dobré jméno naší alma

Nově jmenovaní rektoři převzali jmenovací dekrety v pražském Karolinu

Dnes jsme  společně s dalšími 11 rektory vysokých škol v pražském Karolinu převzali z rukou ministra školství v demisi Roberta  Plagy dekrety, kterými nás v pondělí jmenoval prezident Miloš Zeman do funkcí rektorů. Ministr školství v demisi Robert Plaga tak

Zlaté medaile UK pro prof. Janu Duškovou a prof. Pavla Martáska

Na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy jsem měl tu čest předat na návrh děkana prof. A. Šeda a vedení 1. LF  Zlaté medaile Univerzity Karlovy dvěma významným představitelům oborů stomatologie a biomedicíny.   Paní profesorce Janě Duškové, proděkance 1 lékařské

V Karolinu převzali jmenovací dekrety nové profesorky a profesoři

Nové profesorky a profesoři vysokých škol převzali   v Karolinu jmenovací dekrety od ministra školství v demisi Roberta Plagy. Jsou mezi nimi zejména technici, lékaři a chemici. Oceněni byli odborníci z přírodovědných, humanitních i uměleckých oborů. Celkem jich prezident Miloš

Pietní akt k 49. výročí úmrtí Jana Palacha

Univerzita Karlova si připoměla pietním aktem národního hrdinu Jana Palacha, který se před 49 lety demonstrativně podpálil proto, aby v lidech vyburcoval odvahu bojovat s komunistickým režimem. V pátek 19. ledna se prostory pražského Karolina otevřely všem, kterým není lhostejný

Byla představena nová insignie Fakulty sociálních věd

Ve Velké aule Karolina uskutečnilo setkání u příležitosti dokončení nového žezla Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Od jejího založení v roce 1990 noví studenti skládali imatrikulační slib a absolventi promoční přísahu na žezlo zapůjčené od Filozofické fakulty. Nyní již budou moci přísahat na

Jak to vidí Tomáš Zima

Témat v dnešním rozhlasovém pořadu, která jsme dnes s paní redaktorkou Zitou Senkovou jsme dnes diskutovali Dvojce Českého rozhlasu bylo několik. Především těch, o kterých se v současné době nejvíce hovoří a jsou v centru pozornosti naší veřejnosti. Hovořili jsme

Předání čestných vědeckých hodností doctor honoris causa prof. T. Ruzickovi a dr. S. Yusufovi

Předním světovým vědcům, prof. Thomasi Ruzickovi, FCMA a dr. Salimu Yusufovi byly slavnostně předány ve Velké aule historické budovy Karolina čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa. Titul byl oběma vědcům udělen za jejich mimořádné celoživotní vědecké úspěchy a za významný