Politika

Univerzita Karlova má devatenáct nových profesorů

Na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident republiky Miloš Zeman dne 8. května 2021 jedenaosmdesát nových profesorů vysokých škol. O měsíc později – 5. června – převzali noví profesoři dekrety z rukou Roberta Plagy, ministra školství, mládeže

Hlavní Iberoamerická cena pro studentku UK

Tradiční Iberoamerickou cenu, tentokrát za rok 2020, převzaly ve středu 2. června v Karolinu tři studentky vysokých škol. Hlavní cenu za španělsky psanou práci s názvem Gotán Juana Gelmana a poezie Jiřího Wolkera obdržela Jana Kepková z Univerzity Karlovy. Gratuluji

Vědecká rada ocenila šest významných osobností UK

Dnes jsem na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy předal ocenění šesti skvělým lékařům, významným osobnostem naší alma mater.  Vědecká rada UK rozhodla udělit zlatou medaili UK paní prof. Terezii Fučíkové z 1. LF UK za významné celoživotní dílo v oboru

1100 let od smrti svaté Ludmily

Ve dnech 26. a 27. května 2021 proběhla online v Karolinu mezinárodní konference Svatá Ludmila-ženy v christianizaci střední Evropy. Konference připomněla 1100 let od smrti svaté Ludmily, první historicky doložené ženy, panovnice a světice v českých dějinách, která stála na

Vernisáž výstavy Amazonka v Karolinu

V Karolinu proběhla vernisáž výstavy Amazonka, na které se podílejí  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta UK, Ministerstvo kultury ČR, Národní muzeum a řada dalších partnerů. Výstava vznikla u příležitosti 20. výročí českých expedic k Amazonce a životního jubilea jejího autora a

Dnes jsme společně s JE kardinálem Dominikem Dukou uctili u hrobu Karla IV. položením věnců k výročí jeho narození

Dnes jsem společně s JE kardinálem Dominikem Dukou a prorektorem UK Janem Roytem položením věnce u hrobu Karla IV. v katedrále sv. Víta na Pražském hradě tradičně uctili výročí narození a památku nejvýznamnějšího evropského vládce pozdního středověku. Dnes je tomu

Vládní řešení koronavirové krize prostřednictvím nahodile vytvořené expertní skupiny bylo chybné.

 Epidemie covid-19 je dlouhodobou záležitostí, a proto jí nelze chápat pouze jako virovou nákazu, ale také jako závažný psychosociální patogen. Kvalita života a příčiny úmrtí, ovlivněné plošnými restriktivními opatřeními, nemají jen biologický rozměr onemocnění, ale mají též rozměry duševní, sociálně

Pokračovat v plošném testování občanů na covid-19 již nedává v současné epidemické situaci smysl

Deklarovaným cílem plošného, necíleného testování je odhalit maximum případů koronavirové infekce v daném segmentu populace a izolovat je. Tento režim testování se proto provádí v době nepříznivé epidemiologické situace, vyplývající z nekontrolovaného komunitního šíření v populaci. Takové testování musí v principu

Projekt Central European Digital Media Observatory (CEDMO) uspěl v celoevropské soutěži

Středoevropský projekt nazvaný Central European Digital Media Observatory (CEDMO), který uspěl v celoevropské soutěži, bude sídlit v Praze a jeho lídry budou odborníci z Univerzita Karlova a České vysoké učení technické v Praze.   Jsem pyšný, že jsme uspěli v

Slavnosti svobody v Plzni

Zúčastnil jsem se vzpomínkového aktu v Plzni u pomníku Díky, Ameriko. Byl skromnější  než obvykle, přesto i tak opět plný emocí a slov díků za osvobození Plzeňanů americkou armádou před 76 lety. Plzeň jej kvůli přetrvávajícím protiepidemickým opatřením uspořádala bez