Politika

Proti účelovým lžím budu vždy bojovat

Polemika k článku v Lidových novinách Zásadně odmítám text redaktora LN Petra Zídka, který svým článkem (Selhání rektora Zimy, LN 12. 12.) zaútočil na kompetentnost a věrohodnost Univerzity Karlovy a na mě osobně v oblasti boje proti plagiátorství. Zídek se

Předvánoční setkání s významnými absolventy UK

Jako každý rok se i letos vedením Univerzity Karlovy setkalo v období uskutečnilo slavnostní setkání absolventů UK s vedením Univerzity Karlovy. Ve Vlasteneckém sále Karolina uvítal přítomné hosty – absolventy Univerzity Karlovy  JM rektor UK Tomáš Zima, který ocenil aktivity klubu

Setkání členů Klubu Alumni na UK v advetním čase

Jako každý rok se i letos vedení Univerzity Karlovy setkalo v období adventního času s absolventy Univerzity Karlovy, sdruženými v Klubu Alumni UK. Ve Vlasteneckém sále Karolina se sešla řada významných osobností, které studovaly, působily či dosud působí na fakultách

148. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 148. zasedání následující usnesení: ČKR vítá úsilí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o navyšování rozpočtu vysokých škol na rok 2019 i střednědobého rozpočtového výhledu. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby

Zemřel prof. Jaroslav Blahoš, dlouholetý předseda ČLS JEP

S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o tom, že v úterý dne 27. 11. 2018 zemřel ve věku 88 let můj vzácný přítel prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., dlouholetý předseda ČLS JEP a významný internista, endokrinolog a osteolog. Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Jak to vidí Tomáš Zima

Je bodová hranice pro přijetí na střední školy (tzv. cut-off skóre) dobrý nápad? Hejtmani chtějí bojovat proti nižší úspěšnosti žáků u maturit. Je otázka, jestli zavedení vlastního návrhu do praxe politicky ustojí. Hejtmani by chtěli zavést bodovou hranici pro přijetí na

Univerzita Karlova si připomněla 50 let od rekonstrukce Karolina

V těchto dnech si připomínáme padesát let od dokončeni obnovy historické budovy Karolina a 26. listopad 2018 se stal příležitostí k slavnostnímu odhalení busty prof. Oldřicha Starého, který byl emeritním přednostou Neurologické kliniky Fakulty všeobecného lékařství a  rektorem Univerzity Karlovy. V klíčových

Univerzita Karlova si připomněla 17. listopad

Společně se všemi občany naší republiky si dnes připomenuli události 17. listopadu – události  roku 1939 a 1989.  Tradiční vzpomínkové a pietní akce se konaly u Hlávkovy koleje, na pražském Albertově, odkud v roce 1989 vyrazil studentský průvod, a na

Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál

Národní technická knihovna hostila konferenci „Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál“, kterou pořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Diskutovali na ní zástupci státní správy, vysokých škol, významných institucí spojených se školstvím a členové

Rektoři vysokých škol položili věnce u sochy T.G.Masaryka na Hradčanském nádvoří a setkali se na slavnostním koncertě v Obecním domě

Zástupci českých vysokých škol a univerzit v čele s rektorem Univerzity Karlovy a předsedou České konference rektorů, prof. Tomášem Zimou, položili věnce u pomníku T.G. Masaryka při tradičním aktu na Hradčanském náměstí.