Politika

Usnesení ze 146. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 146. zasedání následující usnesení: ČKR vyjadřuje znepokojení nad disproporcí mezi platovým ohodnocením pracovníků v regionálním školství a mzdami asistentů, odborných asistentů a dalších zaměstnanců vysokých škol. ČKR varuje před nebezpečím odchodů kvalitních

Životní jubileum profesora Tomáše Halíka

Profesor Tomáš Halík představil na oslavě svého životního  jubilea, které v těchto dnech slaví, autobiografickou knihu pod názvem „To že byl život?“   Profesor Tomáš Halík přednáší na UK filozofii a sociologii náboženství. Zaměřuje se na dějiny mystiky, vztah náboženství a

Univerzitní medaile jubilantům

Na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy byly předány stříbrné medaile Univerzity Karlovy  a za významnou celoživotní práci a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK  doc. Miriam Löwensteinové z Filozofické fakulty (koreanistika), doc. Františku Vrhelovi z Filozofické fakulty (etnologie), prof. Zdeňku Krškovi

Setkání s rektorem Univerzity J.E.Purkyně

Dnes jsem navštívil na pozvání rektora Martina Baleje ústeckou Univerzitu J. E. Purkyně. Jednalo se již o moji druhou návštěvu zdejší univerzity. Naše společné jednání se zaměřilo zejména na aktuální témata akademického prostoru, jakými jsou např. změny financování vysokých škol

Dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR

Pět měsíců poté, co bylo mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR uzavřeno rámcové memorandum o spolupráci, jsme dnes s předsedkyní Akademie věd ČR prof. Evou Zažímalovou podepsali dohodu o doktorských studijních programech. Akademie věd tak dále prohlubuje kooperaci s

Dny Univerzity Karlovy v Itálii

Ve dnech 20. – 25. května 2018  jsme společně  s prorektory Univerzity Karlovy prof. Janem Škrhou, prof. Radkou Wildovou a prof. Martinem Kovářem navštívili univerzity v Itálii. Mezi Univerzitou Karlovou a italskými univerzitami funguje dlouhodobá a všestranná spolupráce. Síť italských univerzit

Výstava Člověk v náhradách aneb Technika slouží medicíně získala prestižní cenu

Ve Smetanově síni Obecního domu v Praze byly udělovány prestižní ceny XVI. ročníku Národní soutěže muzeí – Gloria musaealis 2017. Výstava Člověk v náhradách aneb Technika slouží medicíně, která je společným dílem Národního technického muzea, Univerzity Karlovy a Národní lékařské knihovny, získala

Významní vědci Philippe Martin a Ján Vilček obdrželi titul doctor honoris causa univerzity karlovy

Přední světoví vědci Philippe Martin a Ján Vilček obdrželi ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul byl oběma vědcům udělen za jejich mimořádné celoživotní vědecké úspěchy a za významný přínos k rozvoji bádání ve

Inovace, které mění medicínu

Jednou z technologií v oblasti medicíny a biomedicíny, která mne v posledním období zaujala, je Next generation sequencing – NGS neboli sekvenování nové generace (vysoce výkonná analýza struktury DNA a RNA – pozn. red.). Jde o dostupnou a rychlou metodu,

Pocta císaři a králi Karlovi IV.

Pocta císaři a králi KARLOVI IV., zakladateli naší univerzity pod tímto názvem se konal křest knih Charles IV Emperor and King of Bohemia – Visionary and Founder , autorů Jiřího Kuthana a Jana Royta, vydaná v Nakladatelství Lidové noviny; The Cathedral