Politika

Diskuzní setkání s Markem Greenema Stephenem B. Kingem

Fakulta sociálních věd a Velvyslanectví Spojených států amerických pořádaly v pátek 19. října ve Vlasteneckém sále Karolina dizkusní setkání s Markem Greenem, ředitelem Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) na téma Mezinárodní rozvojová spolupráce a humanitární pomoc – role USAID a Spojených států. Akce se konala v rámci oslav

Přijetí úspěšných sportovců ČAH

Dnes jsem přijal dnes v Karolinu úspěšné sportovkyně a sportovce, kteří přivezli medaile z Českých akademických her, abych jim osobně pogratuloval ke skvělým výsledkům. Díky všem!                           Úspěšní sportovci-medailisté

Křest knihy Nemoci střev

Bylo mi ctí pokřtít společně s editory primářem MUDr. Karlem Lukášem, prof. Jiřím Hochem a s ředitelem nakladatelství Grada bohatě obrazově dokumentovanou barevnou publikaci „Nemoci střev“, která je určena zejména gastroenterologům, internistům, chirurgům, pediatrům, ale i dalším spolupracujícím odbornostem. Knihu

Medaile UK pro prof. A. Houskovou, prof. V. Štangovou a prof. V. Beneše

Dnes jsem měl tu čest předat na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy  stříbrné medaile UK za významnou celoživotní práci a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost neurochirurgovi prof. Vladimíru Benešovi z 1. lékařské fakulty UK, hispanistce prof. Anně Houskové z  Filozofické

Významní vědci Frank R. de Boer a Robert D. Doldman obdrželi titul doctor honoris causa Univerzity Karlovy

Předním světovým vědcům Franku R. de Boerovi a Robertu D. Goldmanovi jsem dnes  ve Velké aule historické budovy Karolina udělil čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul byl oba vědci  obdrželi  za své mimořádné celoživotní vědecké úspěchy a za významný

Usnesení zasedání 147. Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 147. zasedání následující usnesení: ČKR vítá navýšení příspěvku v návrhu státního rozpočtu na činnost vysokých škol na rok 2019 a další navýšení prostředků v rámci střednědobého plánu státního rozpočtu. ČKR je silně znepokojena

České vysoké školy zahájily akademický rok

Rektoři vysokých škol České republiky zahájili akademický rok 2018/2019 na Univerzitě Palackého. S Robertem Plagou, ministrem školství, se téměř padesátka představitelů českých vysokoškolských institucí, rektorů veřejných, státních i soukromých vysokých škol, sešla k akademické slavnosti v aule filozofické fakulty. Vedle ministra školství pozdravili

110. výročí od úmrtí Josefa Hlávky

V letošním roce uplynulo rovných 110 let od úmrtí Josefa Hlávky, jednoho z největšího filantropů novodobé české historie. Ve staroslavném Karolinu, u příležitosti tohoto významného výročí, které si společně připomínáme společně se 670. výročím založení Univerzity Karlovy a 100 lety samostatného Československa,

Univerzita Karlova představila priority pro nový akademický rok

Univerzita Karlova představila priority, které před ní stojí u příležitosti zahájení nového akademického roku.  Její zástupci informovali o navýšení rozpočtu pro vysoké školy, institucionální akreditaci, výsledcích přijímacího řízení a dalších akcích, které Univerzita Karlova chystá – nejen v rámci významných kulatých

Křest knihy Nemoci střev

Dostalo se mi té cti pokřtít společně s editory publikace primářem  MUDr. Karlem Lukášem, prof. Jiřím Hochem a s Ing. M. Brunátem, ředitelem Nakladatelství Grada publishing, bohatě obrazově dokumentovanou barevnou publikaci „Nemoci střev“, která je určena zejména gastroenterologům, internistům, chirurgům, pediatrům,