Média

Univerzita Karlova podepsala memorandum s Hospodářskou komorou ČR

Memorandum je pokračováním a rozšířením vzájemné podpory a spolupráce v letech 2019–2023. Memorandem byl vyjádřen oboustranný zájem více spolupracovat při organizaci kulturních, vědeckých i pedagogických akcí připravovaných univerzitou či podpoře odborných stáží studentů vysokých škol ve firmách, které Hospodářská komora

Vernisáž obnovené výstavy „TEN DRUHÝ ŽIVOT“ u příležitosti 20. výročí vstupu ČR do NATO v Karolinu

Dnes jsme společně s prvním náměstkem ministra obrany Antonínem Radou a ředitelem Ústřední vojenské nemocnice Miroslavem Zavoralem slavnostně zahájili vernisáž výstavy Ten druhý život v Křížové chodbě Karolina. Výstava, nad níž převzal záštitu ministr obrany Lubomír Metnar, vznikla u příležitosti

Česko! A jak dál? na téma bezpečnost

Projekt Univerzity Karlovy Česko! A jak dál?, který se snaží nalézt řešení zásadních celospolečenských problémů a výzev, pokračoval 20. března v Plzni. Veřejná diskuze v Měšťanské besedě se tentokrát nesla na téma bezpečnost. Vedle vrcholných státních a krajských představitelů se jí

Jak to vidí Tomáš Zima: NATO je pojistka

S paní redaktorkou Zitou Senkovou jsme v pořadu Českého rozhlasu Dvojka hovořili především o vstupu České republiky do NATO, od kterého dnes  uplynulo 20 let.  Vstup do NATO vnímám především jako naše dobrovolné rozhodnutí a jako určitou bezpečnostní pojistku. Samozřejmě

Mimořádný úspěch UK při udělování Ceny Wernera von Siemense za rok 2018

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen 21. ročníku poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a

Aliance evropských univerzit 4EU+ podala přihlášku v rámci výzvy „Evropské univerzity“ programu Erasmus+

Dnešní den podala aliance šesti evropských univerzit 4EU+, jejímž členem je Univerzita Karlova, přihlášku v rámci výzvy „Evropské univerzity“ programu Erasmus+. Smyslem výzvy je podporovat různá sdružení evropských univerzit. Aliance 4EU+ spojuje v současné době celkem šest velkých a renomovaných veřejných univerzit

Pietní akt k poctě Jana Zajíce

Na Jana Zajíce, který si stejně jako Jan Palach vzal dobrovolně život, aby vyburcoval národ z letargie během okupace sovětskými vojsky a nastupující normalizace, se vzpomínalo v celém Česku. Jako člověka, který svým činem navázal na Jana Palacha, si Jana

Univerzita Karlova spouští projekt „Česko! A jak dál?“

Univerzita Karlova zahajuje projekt s názvem „Česko! A jak dál?“. Jedná se o diskuzní platformu, která má za cíl definovat zásadní celospolečenská témata, problémy a výzvy naší společnosti a země. Do debaty chceme zapojit renomované vědce a odborníky UK, ale také

Usnesení 149. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 149. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení: ČKR schvaluje tyto své interní dokumenty: Zpráva o provedené revizi hospodaření ČKR za rok 2018. Výroční zpráva o činnosti ČKR za rok 2018. Rozpočet ČKR

Univerzita Karlova podala dvě správní žaloby kvůli nejmenování profesorů

Dnes jsme svolali mimořádnou tiskovou konferenci, abychom společně s prof. Alešem Gerlochem prorektorem UK pro akademické kvalifikace informovali o krocích, které Univerzita Karlova činí ve věci nejmenování profesorů doc. Ivana Ošťádala a doc. Jiřího Fajta. Otevíráme tak další kapitolu sporu