Média

Rozpočet pro vysoké školství bude navýšen

Dnes jsme se s ministryní financí  Alenou Schillerovou a ministrem školství Robertem Plagou dohodli na navýšení rozpočtu pro vysoké školství. Po jednání paní ministryně financí uvedla, že je připravena navrhnout zvýšení výdajů na vysoké školství v příštím roce a zároveň bude

Studenty je třeba vytřídit

„Věřím, že 1,8 miliardy, které poptávají vysoké školy, by mohly být dokonce navýšeny o nějaké stovky milionů korun,“ říká Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Dostudovat ale nemůže každý. * LN Jak proběhlo před týdnem setkání s indickým prezidentem Rámem Náthem

Indický prezident navštívil Univerzitu Karlovu

Indický prezident Rám Náth Kóvind  při třídenní návštěvě Česka zavítal na Univerzitu Karlovu. Přijetí na Univerzitě Karlově bylo součástí oficiální státní návštěvy, kterou indický prezident se svým doprovodem absolvoval v České republice. V průběhu návštěvy na Univerzitě Karlově jsme hovořili o spolupráci

Na rozvoj veřejných vysokých škol půjde do r. 2027 ze státního rozpočtu přibližně 12,5 miliardy korun

Je to poprvé po mnoha mnoha letech, kdy bude možné ze státního rozpočtu čerpat prostředky na rekonstrukce kolejí, a věřím, že to je další prvek, který umožní zkvalitnit průběh studia. Vláda chystá zvýšení počtu studentů medicíny o 15 procent, vyhradit

Profesor Manďák včele Lékařské fakulty v Hradci Králové

V pondělí jsem měl tu čest uvést do úřadu nového děkana Lékařské fakulty v Hradci Králové prof. Jiřího Manďáka.  Za prioritu fungování fakulty považuje nový děkan výuku a vzdělávání nových lékařů. Velký problém vidí v současném postavení učitelů ve společnosti

Navýšení rozpočtu pro VŠ na příští rok je nedostatečné

Poprvé došlo k růstu rozpočtu pro vysoké školství až v roce 2018. Je proto nutné pokračovat v jeho navyšování, abychom měli šanci držet krok s vyspělým světem, byli konkurenceschopní a zajistili, že z vysokých škol nebudou kvalitní lidé odcházet a

Medaile UK pro paní Karlu Ašerovou

Dnes jsem v historických prostorách Karolina předal paní Karle Ašerové historickou medaili Univerzity Karlovy. Paní Karla Ašerová se zasloužila a měla  významný podíl při získání originálu listiny papeže Klimenta VI. z 26. ledna 1347 a notářského instrumentu s opisem papežské

Jak to vidí Tomáš Zima

V pořadu Českého rozhlasu Dvojka jsme tentokrát s paní redaktorkou Zitou Senkovou hovořili  o plagiátorských diplomových pracích a  zpětném odebírání vysokoškolských titulů, o kontroních systémech na vysokých školách a také o tom, co lze očekávat od systému sdílení pacientů.  Příběhy

Rozpočet VŠ by měl vzrůst alespoň o 2,2 miliardy korun

Požadujeme s Českou konferencí rektorů, aby vysokoškolský rozpočet příští rok vzrostl alespoň o 2,2 až 2,4 miliardy korun oproti letošku. Současný návrh, který počítá s navýšením o 1,8 miliardy a je nedostatečný. Zástupci vysokých škol by chtěli získat tři miliardy

Prohlášení Předsednictva České konference rektorů k plagiátorství

Česká konference rektorů (ČKR) zásadně odsuzuje jakékoliv pokusy o plagiátorství při získávání vysokoškolských diplomů. ČKR je přesvědčena, že aktuální veřejné kauzy a podezření z opisování jsou vždy selháním jednotlivců, kteří porušili pravidla vysokoškolského studia, a tím pošpinili nejen desetitisíce poctivých studentů