Konopí pro léčebné účely a alkohol

Je třeba, aby lidé byli zodpovědní – rektor UK v pořadu ČT24

Plošné testování odhalí superpřenašeče, říká Mounajjed. Milion lidí v karanténě by ochromilo stát, argumentuje Zima. Vláda připravuje předvánoční dobrovolné a bezplatné testování pro všechny zájemce. Nová studie ukázala, že pro podobné využití jsou vhodné antigenní testy. Podle analýzy jsou levnější

Memorandum mezi Univerzitou Karlovou a Českou tiskovou kanceláří

Dnes jsme v Karolinu s generálním ředitelem ČTK JUDr. Jiřím Majstrem, MBA podepsali memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Českou tiskovou kanceláří. Cílem oboustranně prospěšného partnerství, zakotveného v memorandu je podpora české vědy, a vzdělanosti, mediální

Učenci nejsou ve věži ze slonoviny

Rozhovor s rektorem UK pro Týdeník Květy.  O vzdělancích odtržených od života se dříve říkalo, že jsou „zavřeni ve své věži ze slonoviny“; že dumají či bádají víceméně samoúčelně a nezáleží jim na tom, jaký dává jejich práce užitek. To

UK se připojila k mezinárodní iniciativě Červená středa

S velkou úctou jsem převzal  záštitu nad konferenci konané ve Vladislavském sále Karolina a pořádané církvemi a to v den, kdy se Česká republika připojila k mezinárodní iniciativě Červená středa připomínající utrpení lidí pronásledovaných vírou. Součástí byla společná modlitba a průvod

Světový den dětí pořádaný UNICEF Česká republika

Také Univerzita Karlova se připojila k oslavám Světového dne dětí pořádaným UNICEF Česká republika. UNICEF hraje klíčovou roli při ochraně a zlepšování životních podmínek těch nejpotřebnějších a nejslabších – dětí. Univerzita Karlova má zase ve svých řadách mnoho odborníků, kteří

Zástupci UK dnes odhalili bustu významného chirurga Eduarda Alberta

Dnes jsme společně s ostatními zástupci UK  odhalili bustu významného chirurga Eduarda Alberta. Stalo se tak v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK na Albertově. Univerzita Karlova tím vzdala poctu významnému lékaři, který zemřel před 120 lety a po kterém

Letošní 17. listopad se konal v komorní podobě

Letošní program pietních vzpomínek k výročí 17. listopadu proběhl v rámci epidemických opatření: V 9.00 hodin jsme položili s představiteli UK věnce u Hlávkovy koleje v Jenštejnské ulici na Praze.       Následně byly položeny věnce u pamětní desky

Výroční konferenci Aliance 4EU+ pořádala UK

Výroční konference Aliance 4EU+ se letos uskutečnila plně online. Na konferenci jsem převzal předsednictví v Alianci od současného předsedy řídící rady rektorů 4EU+, prezidenta Sorbonny Jeana Chambaze. Vedle Univerzity Karlovy a pařížské Sorbonny jsou členy této evropské univerzitní aliance také Univerzita

Podporujeme deset oblastí pro úspěšné zvládnutí pandemie covid-19

Aktuální pandemie koronaviru staví naši společnost před výzvy, které jsou v celé řadě oblastí a směrů zcela nové a bezprecedentní. Letos v dubnu jsme vyjádřili své výhrady k přístupu k novému virovému onemocnění covid-19. Učinili jsme tak jako lékaři a odborníci z různých oblastí medicíny a dalších oborů,

UK bude předsedat alianci 4EU+a připomene si výročí 17. listopadu

  V pondělí 16. listopadu převezmu od prezidenta Sorbony Jeana Chambaze předsednictví v prestižní univerzitní alianci 4EU+.Vzhledem k současné epidemiologické situaci se výroční zasedání evropské univerzitní aliance uskuteční on line formou na YouTube kanálu Univerzity Karlovy. Původně jsme doufali, že kolegové