Konopí pro léčebné účely a alkohol

Předseda Senátu Milan Štěch vyznamenal při příležitosti Dne české státnosti dvacítku osobností

Medaile převzala z rukou předsedy Senátu Milana Štěcha dvacítka osobností z řad akademiků, lékařů, umělců, sportovců nebo osobností výjimečně prospěšných naší společnosti. Velmi si vážím ocenění, kterého se mi dostalo z rukou předsedy Senátu Milana Štěcha a tím víc, že

Jak to vidí Tomáš Zima

V pořadu Českého rozhlasu Dvojka jsme s paní redaktorkou Zitou Zenkovou hovořili o  rozpočtu pro vysoké školství.  Ale také o tom, zda by se mělo by se v Česku po vzoru Rakouska prodloužit povinné vzdělávání, jaký vliv na dosažené vzdělání má

Indický prezident navštívil Univerzitu Karlovu

Indický prezident Rám Náth Kóvind  při třídenní návštěvě Česka zavítal na Univerzitu Karlovu. Přijetí na Univerzitě Karlově bylo součástí oficiální státní návštěvy, kterou indický prezident se svým doprovodem absolvoval v České republice. V průběhu návštěvy na Univerzitě Karlově jsme hovořili o spolupráci

Navýšení rozpočtu pro VŠ na příští rok je nedostatečné

Poprvé došlo k růstu rozpočtu pro vysoké školství až v roce 2018. Je proto nutné pokračovat v jeho navyšování, abychom měli šanci držet krok s vyspělým světem, byli konkurenceschopní a zajistili, že z vysokých škol nebudou kvalitní lidé odcházet a

Medaile UK pro paní Karlu Ašerovou

Dnes jsem v historických prostorách Karolina předal paní Karle Ašerové historickou medaili Univerzity Karlovy. Paní Karla Ašerová se zasloužila a měla  významný podíl při získání originálu listiny papeže Klimenta VI. z 26. ledna 1347 a notářského instrumentu s opisem papežské

Jak to vidí Tomáš Zima

V pořadu Českého rozhlasu Dvojka jsme tentokrát s paní redaktorkou Zitou Senkovou hovořili  o plagiátorských diplomových pracích a  zpětném odebírání vysokoškolských titulů, o kontroních systémech na vysokých školách a také o tom, co lze očekávat od systému sdílení pacientů.  Příběhy

Prohlášení Předsednictva České konference rektorů k plagiátorství

Česká konference rektorů (ČKR) zásadně odsuzuje jakékoliv pokusy o plagiátorství při získávání vysokoškolských diplomů. ČKR je přesvědčena, že aktuální veřejné kauzy a podezření z opisování jsou vždy selháním jednotlivců, kteří porušili pravidla vysokoškolského studia, a tím pošpinili nejen desetitisíce poctivých studentů

Jak to vidí Tomáš Zima

V pořadu Českého rozhlasu Dvojka „Jak to vidí..“ jsme s panem redaktorem Vladimírem Krocem hovořili k několika důležitým tématům a kauzám, které v těchto dnech proběhly.  Především ke kauze plagiátorství Taťány Malé, k zakládací listině UK, ke vzniku Evropské vědecké

Evropská univerzitní aliance – 4EU

Univerzita Karlova je jednou z prvních evropských univerzit usilujících o propojení evropského vědeckého a vzdělávacího prostoru. Rektoři čtyř prestižních evropských univerzit – Univerzity Karlovy, Universität Heidelberg (Německo), Sorbonne Université (Francie) a Uniwersytet Warszawski (Polsko) – se dnes sešli v Praze

Univerzita Karlova získala dva unikátní dokumenty z historie české a evropské vzdělanosti

Univerzita Karlova získala ze soukromé sbírky dvě vzácné písemnosti, jež mají mimořádný a unikátní význam nejen pro počátky naší almy mater, ale i pro dějiny celé naší země a vzdělanosti obecně. Jedná se o unikátní listiny z roku 1347, které dokládají