Konopí pro léčebné účely a alkohol

Světový den dětí pořádaný UNICEF Česká republika

Také Univerzita Karlova se připojila k oslavám Světového dne dětí pořádaným UNICEF Česká republika. UNICEF hraje klíčovou roli při ochraně a zlepšování životních podmínek těch nejpotřebnějších a nejslabších – dětí. Univerzita Karlova má zase ve svých řadách mnoho odborníků, kteří

Zástupci UK dnes odhalili bustu významného chirurga Eduarda Alberta

Dnes jsme společně s ostatními zástupci UK  odhalili bustu významného chirurga Eduarda Alberta. Stalo se tak v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK na Albertově. Univerzita Karlova tím vzdala poctu významnému lékaři, který zemřel před 120 lety a po kterém

Letošní 17. listopad se konal v komorní podobě

Letošní program pietních vzpomínek k výročí 17. listopadu proběhl v rámci epidemických opatření: V 9.00 hodin jsme položili s představiteli UK věnce u Hlávkovy koleje v Jenštejnské ulici na Praze.       Následně byly položeny věnce u pamětní desky

Výroční konferenci Aliance 4EU+ pořádala UK

Výroční konference Aliance 4EU+ se letos uskutečnila plně online. Na konferenci jsem převzal předsednictví v Alianci od současného předsedy řídící rady rektorů 4EU+, prezidenta Sorbonny Jeana Chambaze. Vedle Univerzity Karlovy a pařížské Sorbonny jsou členy této evropské univerzitní aliance také Univerzita

Podporujeme deset oblastí pro úspěšné zvládnutí pandemie covid-19

Aktuální pandemie koronaviru staví naši společnost před výzvy, které jsou v celé řadě oblastí a směrů zcela nové a bezprecedentní. Letos v dubnu jsme vyjádřili své výhrady k přístupu k novému virovému onemocnění covid-19. Učinili jsme tak jako lékaři a odborníci z různých oblastí medicíny a dalších oborů,

UK bude předsedat alianci 4EU+a připomene si výročí 17. listopadu

  V pondělí 16. listopadu převezmu od prezidenta Sorbony Jeana Chambaze předsednictví v prestižní univerzitní alianci 4EU+.Vzhledem k současné epidemiologické situaci se výroční zasedání evropské univerzitní aliance uskuteční on line formou na YouTube kanálu Univerzity Karlovy. Původně jsme doufali, že kolegové

Nové odběrové centrum na Albertově, pro studenty se slevou

Ve Studničkově ulici na Albertově vzniklo nové odběrové místo, na jehož chodu se podílí Všeobecná fakultní nemocnice a  Ústav imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty. Testování na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR zde mohou využít nejen studenti a zaměstnanci UK,

Univerzita Karlova představila on-line kurz „INEP“, který je přístupný zdarma

Univerzita Karlova  představila nový mezinárodní kurz „INEP“, který byl vytvořen ve spolupráci s odborníky na prevenci závislostí v tuzemsku i zahraničí jako pomoc studentům různých oborů a fakult i odborníkům z praxe ve výuce prevence a léčby závislostí. On-line kurz

Univerzita Karlova plní své sliby – představila očekávaný test na COVID-19, chřipku A a chřipku B

Univerzitní dceřiná společnost GeneSpector s.r.o. představila avizovaný společný test na COVID-19, chřipku A a chřipku B. Včasná diagnostika pomůže převážně symptomatickým pacientům nejenom na akutním příjmu. Nově pacient s negativním testem na COVID-19 bude vědět, zda má chřipku a nemusí

Ceny 25. ročníku Iberoamerické ceny byly předány v Karolinu

Historické prostory Univerzity Karlovy hostily vyhlašování jubilejního 25. ročníku soutěže Iberoamerická cena (Premio Iberoamericano, https://premioiberoamericano.cz/o-cene/), kterou tradičně vyhlašují velvyslanectví zainteresované dvacítky zemí v ČR (Argentina, Brazílie, Mexiko a další). Letošním tajemníkem bylo Portugalsko. Soutěže se mohli zúčastnit studenti českých vysokých škol, kteří