Konopí pro léčebné účely a alkohol

Jak to vidí Tomáš Zima

V pořadu Českého rozhlasu Dvojka „Jak to vidí..“ jsme s panem redaktorem Vladimírem Krocem hovořili k několika důležitým tématům a kauzám, které v těchto dnech proběhly.  Především ke kauze plagiátorství Taťány Malé, k zakládací listině UK, ke vzniku Evropské vědecké

Evropská univerzitní aliance – 4EU

Univerzita Karlova je jednou z prvních evropských univerzit usilujících o propojení evropského vědeckého a vzdělávacího prostoru. Rektoři čtyř prestižních evropských univerzit – Univerzity Karlovy, Universität Heidelberg (Německo), Sorbonne Université (Francie) a Uniwersytet Warszawski (Polsko) – se dnes sešli v Praze

Univerzita Karlova získala dva unikátní dokumenty z historie české a evropské vzdělanosti

Univerzita Karlova získala ze soukromé sbírky dvě vzácné písemnosti, jež mají mimořádný a unikátní význam nejen pro počátky naší almy mater, ale i pro dějiny celé naší země a vzdělanosti obecně. Jedná se o unikátní listiny z roku 1347, které dokládají

Jak to vidí Tomáš Zima: Soud rozhodl, že prezident není nad zákony

S paní redaktrkou Věrou Štechrovou jsme v pořadu Českého rozhlasu Dvojka hovořili o kauze nejmenovaných profesorů, migrační krizi a obchod s lidmi, o vysídlení Němců z českého pohraničí, o dvouletých dětech ve školkách. Prezident ČR Miloš Zeman vzal zpět kasační

Usnesení ze 146. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 146. zasedání následující usnesení: ČKR vyjadřuje znepokojení nad disproporcí mezi platovým ohodnocením pracovníků v regionálním školství a mzdami asistentů, odborných asistentů a dalších zaměstnanců vysokých škol. ČKR varuje před nebezpečím odchodů kvalitních

Životní jubileum profesora Tomáše Halíka

Profesor Tomáš Halík představil na oslavě svého životního  jubilea, které v těchto dnech slaví, autobiografickou knihu pod názvem „To že byl život?“   Profesor Tomáš Halík přednáší na UK filozofii a sociologii náboženství. Zaměřuje se na dějiny mystiky, vztah náboženství a

Univerzitní medaile jubilantům

Na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy byly předány stříbrné medaile Univerzity Karlovy  a za významnou celoživotní práci a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK  doc. Miriam Löwensteinové z Filozofické fakulty (koreanistika), doc. Františku Vrhelovi z Filozofické fakulty (etnologie), prof. Zdeňku Krškovi

Jak to vidí Tomáš Zima: Maturita z matematiky se pořád nesmyslně odkládá

S paní redaktorkou Zitou Senkovou jsme v pořadu Českého rozhlasu Dvojka tentokrát hovořili  na o tom proč studentům nejde matematika, co by měla otestovat maturita, zda si vystačíme s jednou školou a jednou profesí celý život a jak je na

Setkání s rektorem Univerzity J.E.Purkyně

Dnes jsem navštívil na pozvání rektora Martina Baleje ústeckou Univerzitu J. E. Purkyně. Jednalo se již o moji druhou návštěvu zdejší univerzity. Naše společné jednání se zaměřilo zejména na aktuální témata akademického prostoru, jakými jsou např. změny financování vysokých škol

Dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR

Pět měsíců poté, co bylo mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR uzavřeno rámcové memorandum o spolupráci, jsme dnes s předsedkyní Akademie věd ČR prof. Evou Zažímalovou podepsali dohodu o doktorských studijních programech. Akademie věd tak dále prohlubuje kooperaci s