Konopí pro léčebné účely a alkohol

Univerzita Karlova získala dvě ocenění České manažerské asociace 2018

Ocenění České manažerské asociace 2018 ve zvláštních kategoriích získala ve 2 kategoriích Univerzita Karlova. Národní komise České manažerské asociace (ČMA) udělila ocenění ve zvláštních kategoriích: Mladý manažerský talent: GOTHARD Aleš, hlavní stavbyvedoucí – Metrostav Malá / střední firma: MALÁ Jana, Moravská

Absolventi a studenti UK obdrželi prestižní ceny rektora a Bolzanovu cenu

Dnes jsme předali každoročně udělovanou prestižní Cenu rektora nejlepším absolventům naší univerzity, Mimořádnou cenu rektora   vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu a Bolzanovu cenu podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy. Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity

145. zasedání Pléna České konference rektorů

  Plénum České konference rektorů (ČKR) se uskutečnilo ve čtvrtek dne 12. dubna 2018 v Ostravě za hostitelství Ostravské univerzity a přijalo na svém 145. zasedání následující usnesení:   ČKR podporuje úsilí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o zachování přislíbeného rozpočtového rámce

Univerzita Karlova oslavila 670. výročí svého založení

Univerzita Karlova si připomíná výročí 670 let od svého založení. Při příležitosti oslav tohoto výročí jsem předal Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Významné vědecké osobnosti UK obdržely výzkumnou podporu Donatio Universitatis

Politika do škol patří. I tady jsou občané

V den oslav založení Univerzity Karlovy  jsem byl hostem v Českém rozhlase Dvojka v pořadu Jako to vidí…, kde jsme s paní redaktorkou Zitou Senkovou hovořili o výročí Univerzity Karlovy (7. dubna 1348), o výstražné stávce studentů „VyjdiVen“ , o tom

Přehled nejdůležitějších akcí Univerzity Karlovy v roce 2018

Univerzita Karlova připravila u příležitosti 100. výročí založení Československa a u příležitosti 670. výročí založení Univerzity Karlovy řadu zajímavých akcí: SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ VE VELKÉ AULE KAROLINA Místo konání: Karolinum Termín konání: 5. dubna 2018 ve 14:00 hod UDÍLENÍ HONORIS CAUSA

Univerzita Karlova se připojuje k celostátním oslavám 100. výročí vzniku Československa

Univerzita Karlova se jako významná veřejná instituce připojuje k celostátním oslavám 100. výročí vzniku Československa. V souvislosti s tímto významným jubileem a dalšími „osmičkovými“ výročími v letošním roce připravila řadu akcí jak pro odbornou, tak laickou veřejnost. Zároveň v dubnových

Setkání se třetím mužem USA, republikánem Paulem Ryanem

Třetí nejvýše postavený americký politik, předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan vystoupil ve Sněmovně českého parlametu.    Spolu s předsedou české Sněmovny Radkem Vondráčkem Ryan podepsal deklaraci, která odkazuje i na vznik samostatného Česko slovenska právě před sto lety a podíl

Spondeo ac polliceor

Složením inauguračního slibu jsem vstoupil  do svého druhého volebního období. Složil jsem akademické obci UK účty za své působení v minulém období a představil jsem klíčové úkoly pro druhé volební období. Zároveň předal stříbrné a historické medaile UK děkanům fakult, kteříukončili

Pro funkční období 2018–2022 byli jmenováni prorektorky a prorektoři UK

Po projednání v Akademickém senátu UK jsem jmenoval do funkcí prorektorky a prorektory a členy kolegia rektora. Velmi si vážím spolupráce  se svými kolegyněmi a kolegy. Děkuji jim  za vše, co vykonali za uplynulé čtyři roky pro rozvoj a dobré jméno naší alma