Jiné

Nové varhany pro Karolinum

Společně se zástupci rodinné firmy Orgelbau Vleugels GmbH Johannesem Georgem Vleugelsem a Johannesem Davidem Christianem Vleugelsem jsme v Karolinu podepsali smlouvu na demontáž stávajících varhan a zhotovení a následnou instalaci varhan nových. Německá firma se sídlem Hardheimu vzešla z výběrového řízení

Jak to vidí Tomáš Zima – rozhovor nejen k k distanční výuce

Dnes jsme s panem redaktorem Vladimírem Krocem v pořadu Českého rozhlasu Dvojka hovořili o distanční výuce a zkušenostech z distančního vzdělávání na UK. Do distanční výuky jsme skočili rovnýma nohama. A tyto zkušenosti je potřeba využít. Distanční vzdělávání se osvědčilo

V pražském Karolinu převzalo dekrety 80 profesorek a profesorů, 28 z UK

Česká republika má 80 nových profesorek a profesorů, 28 z nich patří Univerzitě Karlově. Ve Velké aule pražského Karolina byly slavnostně předány dekrety celkem osmdesáti novým profesorkám a profesorům, které s účinností od 17. června 2020 na základě návrhu vědeckých

Vědecká rada UK ocenila významné představitele Univerzity Karlovy

Na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy jsem předal medaile UK za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK deseti významným osobnostem Univerzity Karlovy. Historické medaile UK prof. Pavlu Pafkovi za celoživotní dílo v oboru chirurgie a prof. Josefu Stinglovi za

Nadace Scientia ocenila nejlepší vědecké práce studentů 1. lékařské fakulty UK

Dnes jsme společně s představiteli Správní rady Nadačního fondu Scientia  předali ceny za nejlepší vědecké práce studentům bakalářských a magisterských studijních programů a studentům prezenční formy doktorských studijních programů 1. lékařské fakulty.  Gratulujeme všem oceněným – Ing. Kláře Šmídové, MUDr.

Podpis memoranda o vzájemné spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a UNICEF

Čelní představitelé Univerzity Karlovy a Českého výboru UNICEF podpisem smlouvy navázali spolupráci v péči o vzdělávání. Předmětem smlouvy jsou stáže pro studenty, důraz na humanitu a také společné plány na podporu vzdělávání. S takovými plány počítá uzavřené partnerství mezi Univerzitou

Univerzita Karlova uctila památku dr. Milady Horákové

Představitelé Univerzity Karlovy spolu se širokou veřejností uctili památku 70. výročí smrti Milady Horákové. U busty této významné osobnosti, která je umístěna v přízemí budovy Karolina, položili věnce a vzpomenuli na její život a osud.   Připomínáme si mimořádnou osobnost –

Kulatý stůl na téma udržitelný rozvoj UK

V Karolinu se konal „kulatý stůl“, kolem nějž zástupci akademické obce, veřejnosti i firem diskutovali o zodpovědnosti k otázkám životního prostředí. Několik desítek akademiků z řady fakult a různých součástí Univerzity Karlovy se ve čtvrtek 25. června zapojilo do debaty

Dvanáct významných osobností převzalo ocenění na vědecké radě UK

Na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy ve čtvrtek 25. června bylo oceněno dvanáct osobností Univerzity Karlovy. Jsem moc rád, že jsme se tu dnes setkali u příležitosti ocenění dvanácti významných osobností UK, jejichž profesní život je úzce spojen s UK.

Přírodovědecká fakulta slavila v Karolinu 100. výročí

Za účasti významných akademiků, děkanů přírodovědeckých fakult napříč Českou republikou, studentů i vzácných hostů v čele s japonským velvyslancem se uskutečnila oslava 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Stalo se tak v rámci slavnostního zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty ve