Jiné

Noví profesoři převzali na UK své dekrety

Loni v prosinci podepsal prezident republiky jmenovací dekrety pro sedmdesát osm profesorů. Tradičně nejvíce – třicet osm, včetně osmi žen, navrhla Vědecká rada Univerzity Karlovy. Kvůli pandemii covidu-19 si na slavnostní jmenování museli šest měsíců počkat. Dekrety převzali z rukou

Univerzita Karlova iniciovala vznik protivlivového manuálu pro sektor vysokých škol

Univerzita Karlova iniciovala vznik manuálu, který by měl tuzemským vysokým školám pomoci bránit se pronikání zahraničních vlivů. Manuál vypracovalo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám při Ministerstvu vnitra ČR. Inspirací byly zejména události posledních let ve světě i v tuzemsku,

Jak to vidí Tomáš Zima nejen k hodnocení vědecké práce

Dnes jsme s panem redaktorem Vladimírem Krocem v pořadu Jak to vidí… hovořili o tom jakým způsobem měřit a porovnávat výsledky vědecké práce. To ukázala nedávno Univerzita Karlova svým historicky prvním celouniverzitním mezinárodním hodnocením vědy. Na čem byla unikátní analýza

Konferenci Coimbra hostila Univerzita Karlova

Dnes skončila čtyřdenní výroční konference univerzitní skupiny Coimbra, kterou letos hostila Univerzita Karlova a probíhala online. Univerzitní skupina Coimbra zahrnuje 41 univerzit ze 23 zemí. Ač všichni doufali, že se již členové budou moci setkat osobně, přetrvávající pandemie však vyústila

Byly předány ceny Nadace Scientia

Dnes jsme společně s představiteli Správní rady Nadačního fondu Scientia  předali ceny za nejlepší vědecké práce studentům bakalářských a magisterských studijních programů a studentům prezenční formy doktorských studijních programů 1. lékařské fakulty.  Gratulujeme všem oceněným – MUDr. Jozefu Budayovi, Mgr.

Vyjádření Asociace výzkumných univerzit ke snížení rozpočtové kapitoly na vědu a výzkum oproti návrhu RVVI

Asociace výzkumných univerzit ČR vyjadřuje zásadní nesouhlas s rozhodnutím vlády o snížení rozpočtové kapitoly na vědu a výzkum, kterou předložilo Ministerstvo financí ČR. Ve vládou odsouhlaseném rozhodnutí je místo Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace avizovaného prorůstového vývoje navrženo

Cichanouská na UK: Chceme v Bělorusku svobodné volby

Běloruská opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská, která v prezidentských volbách v roce 2020 kandidovala proti Alexandru Lukašenkovi, je na čtyřdenní návštěvě České republiky. Političku do Prahy pozval předseda Senátu Miloš Vystrčil. Na pondělní tiskové konferenci ji označil za zvolenou prezidentku a hovořil o české podpoře

Univerzita Karlova má devatenáct nových profesorů

Na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident republiky Miloš Zeman dne 8. května 2021 jedenaosmdesát nových profesorů vysokých škol. O měsíc později – 5. června – převzali noví profesoři dekrety z rukou Roberta Plagy, ministra školství, mládeže

Hlavní Iberoamerická cena pro studentku UK

Tradiční Iberoamerickou cenu, tentokrát za rok 2020, převzaly ve středu 2. června v Karolinu tři studentky vysokých škol. Hlavní cenu za španělsky psanou práci s názvem Gotán Juana Gelmana a poezie Jiřího Wolkera obdržela Jana Kepková z Univerzity Karlovy. Gratuluji

Vědecká rada ocenila šest významných osobností UK

Dnes jsem na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy předal ocenění šesti skvělým lékařům, významným osobnostem naší alma mater.  Vědecká rada UK rozhodla udělit zlatou medaili UK paní prof. Terezii Fučíkové z 1. LF UK za významné celoživotní dílo v oboru