Česko! A jak dál? návštěva Českých Budějovic – historicky zemědělského regionu

Kvalita potravin, stav českého zemědělství, proměny krajiny kolem nás a zapojení univerzit do řešení problémů a výzev v regionu České Budějovice. To byla hlavní témata naší třetí veřejné diskuze, kterou jsme připravili  v rámci projektu Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“.Kvalita potravin, stav českého zemědělství, proměny krajiny kolem nás a zapojení univerzit do řešení problémů a výzev v této oblasti. 

Diskuze byla vedena o státní politice v oblasti zemědělství, boji českých europoslanců proti dvojí kvalitě potravin v EU či proměnách kvality a rozmanitosti krajiny kolem nás. Důležitým tématem byly také role a odpovědnost univerzit ve společnosti a jejich zapojení se do pomoci s řešením problémů v zemědělství. Jejich role je nezastupitelná, a to v oblasti vývoje nových technologií, inovací a aplikaci chytrých řešení.

Hned ráno jsem v rámci své pracovní cesty navštívil výrobní závod Madeta v Českém Krumlově. Společně s jeho ředitelem závodu Pavlem Hlásenským jsme se bavili o zavádění nových výrobních technologiích, které výrazně zrychlují všechny procesy. Debatovali jsme rovněž o stravovacích návycích Čechů, o podpoře českých produktů, jejich dostupnosti na domácím trhu, ale také o kvalitě potravin. Je to téma, které je v poslední době mimořádně aktuální. Boj proti levným a nekvalitním potravinám je pro poctivé tuzemské výrobce náročný. To, co jíme, má zcela zásadní vliv na naše zdraví a kvalitu života. Je potřeba zvýšit mezi lidmi osvětu a věnovat se vzdělávání o tom, jak silně potraviny náš život ovlivňují. Přál bych si, aby při našem výběru potravin vítězila kvalita, nikoli jen cena, cena, cena. A aby se na český trh dostávali především kvalitní české výrobky.

S tím samozřejmě souvisí podpora ze strany státu. O tom jsem mluvil s předsedou Zemědělského družstva Brloh Ing. Václavem Jungwirthem, kde se zabývají chovem masného skotu. České zemědělce podle něj nejvíce trápí nepřehledná a přebujelá byrokracie, spojená zejména s dotacemi. Pro menší podniky jde často o náročnou agendu, s kterou se jen složitě vypořádávají, přitom finanční podpora je pro ně zcela zásadní.

Dotace státu by měly být podřízeny hospodaření na půdě a nemělo by jít o nárokové peníze pouze na plochu, bez ohledu na užitečnost toho, co se na takových polích děje.Debatovali jsme také o tom, jak důležité je dodržovat pevné osevní plány, zejména pak pravidelné střídání plodin a posílení organického materiálu tak, aby se udržela úrodnost půdy i ráz krajiny. 

Velký zájem o téma potravin mezi lidmi mi potvrdili studenti a studentky Univerzity Karlovy a Jihočeské univerzity. Na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích celý den v rámci univerzitního stánku rozdávali veřejnosti informace nejen o studijní nabídce univerzit, ale také o potravinách, jejich kvalitě, složení, označování.Studenti se také v anketě lidí ptali, podle čeho kupují potraviny. Je skvělé, že se na prvním místě objevila země původu!

 

Odpoledne jsem zamířil na Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, studentům třetích ročníků jsem představil Univerzitu Karlovu a možnosti studia.

Na Jihočeské univerzitě, která s Univerzitou Karlovou na přípravě veřejné diskuze spolupracovala, jsme pak diskutovali s prorektorkou pro zahraniční vztahy doc. PaedDr. Radkou Závodskou, prof. Ing. Miloslavem Šochem, CSc., děkanem Zemědělské fakulty, Ph.D. a děkanem Fakulty rybářství a ochrany vod prof. Ing. Pavlem Kozákem, Ph.D. o roli a odpovědnosti univerzit ve společnosti. Prohlédl jsem si tu akvaponii Fakulty rybářství a ochrany vod a laboratoře Zemědělské fakulty, kde se zabývají zkvalitňováním chovu ryb a jejich větší ochranou. Právě to je podle mě jeden z příkladů naplňování třetí role univerzity v praxi.

Do veřejné diskuse, která se odehrála v podvečerních hodinách, jsme pozvali MUDr. Olgu Sehnalovou, MBA, poslankyni Evropského parlamentu, prof. Ing. Pavla Kozáka, Ph.D., děkana Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, Ing. Jindřicha Fialku ze sekce zemědělství a potravinářství Ministerstva zemědělství ČR, Ing. Miroslava Kobernu, CSc., ředitele pro programování a strategii Potravinářské komory ČR, Ing. Václava Jungwirtha, předsedu Českého svazu chovatelů masného skotu a RNDr. Radima Perlína, Ph.D., vedoucího výzkumného centra RURAL Přírodovědecké fakulty UK.  

 

 

 

 

Foto: René Volfík

Označeno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví