Evropská univerzitní aliance – 4EU

Univerzita Karlova je jednou z prvních evropských univerzit usilujících o propojení evropského vědeckého a vzdělávacího prostoru.

Rektoři čtyř prestižních evropských univerzit – Univerzity Karlovy, Universität Heidelberg (Německo), Sorbonne Université (Francie) a Uniwersytet Warszawski (Polsko) – se dnes sešli v Praze při příležitosti realizace výjimečného partnerství, tzv. EVROPSKÉ UNIVERZITNÍ ALLIANCE – 4EU.

Rektoři čtyř prestižních evropských univerzit – Univerzity Karlovy, Universität Heidelberg (Německo), Sorbonne Université (Francie) a Uniwersytet Warszawski (Polsko) – se dnes sešli v Praze při příležitosti realizace výjimečného partnerství, tzv. EVROPSKÉ UNIVERZITNÍ ALLIANCE – 4EU.

Tato unikátní forma spolupráce, ačkoliv nová, navazuje na již existující dvou či vícestrannou spolupráci mezi čtyřmi univerzitami – Univerzitou Karlovou, Universität Heidelberg (Německo), Sorbonne Université (Francie) a Uniwersytet Warszawski (Polsko). Cílem je dosavadní spolupráci posunout na novou úroveň a rozšířit ji.

Společně s rektory těchto prestižních univerzit jsme proto jednali o zahájení konkrétních projektů ve vědě, výzkumu a inovacích, a o úzkém propojení vybraných vědeckých týmů s využitím výzkumných pracovišť. Druhým pilířem našich debat byly první kroky ke spolupráci ve vzdělávání. Jedná se o krátkodobé i dlouhodobé priority směřující k vytvoření společných programů čtyř zmíněných univerzit, jednotné hodnocení vzdělávání a rozvoj pedagogických kompetencí. Rovněž jsme podepsali institucionální dohodu Erasmus+ o výměně studentů a vědeckých pracovníků, která bude realizována od nového akademického roku 2018/19.

Aliance 4EU usiluje o předložení projektu k financování z fondů EU, nicméně univerzity se budou podílet na realizaci aktivit i ze svých zdrojů. Jsme přesvědčeni, že tím naše univerzity přispějí k rozvoji kvality vzdělávání a výzkumu ve svých institucích a zároveň v celoevropském rozsahu a úrovni.

Spolupráce 4EU je přelomovým milníkem v oblasti mezinárodní spolupráce na univerzitní úrovni v Evropě. Cílem je odstranit administrativní a praktické překážky a tím podpořit volný a zjednodušený pohyb studentů, vědeckých pracovníků a zaměstnanců. Dále univerzity usilují o výměnu nápadů, sdílení dobré praxe a využití výzkumných kapacit.

Tyto ambice 4EU jsou plně v souladu s prioritami Evropské komise v oblasti vysokoškolského vzdělávání a výzkumu. Jsou zároveň nedílnou součástí politiky Univerzity Karlovy ve snaze o její větší internacionalizaci.

 

 

 

 

Foto: Martin Pinkas

Označeno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví