Světová organizace pro předškolní vzdělávání (OMEP) v pražském Karolinu

Slavnostní zahájení konference OMEP v pražském Karolinu

Slavnostním shromážděním v Karolinu v Praze bylo zahájeno týdenní setkání členů Světové organizace pro předškolní vzdělávání (OMEP), která letos slaví 70 let od svého vzniku. Na shromáždění přijeli do Prahy zástupci 47 členských států organizace. Po slavnostním zahájení se uskuteční týdenní konference, na které budou odborníci diskutovat o výchově předškoláků k ochraně přírody a k vzájemné toleranci.

Zahájení mezinárodní konference OMEP

Domnívám se, že pro zahájení mezinárodní konference OMEP nemohl organizační výbor vybrat vhodnější město, než je Praha, která je nejenom symbolickým srdcem Evropy, historickým centrem evropských učenců, ale také místem, kde se před sedmdesáti lety konala první světová konference věnovaná předškolní výchově, po jejímž ukončení odborné části byla založena mezinárodní nevládní organizace pro předškolní výchovu. Česká republika sehrála velmi významnou roli v historii OMEP díky aktivitám Marie Bartuškové, ředitelky pokusné mateřské školy, která navázala kontakty se zahraničními odborníky a byla pověřena organizačním zajištěním této první mezinárodní konference. Jako motto konference byla zvolena slova J. A. Komenského „Všeobecné porušení světa začíná hned v kořenech. Tedy všeobecná obnova světa musí začínat také hned odtud“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projev rektora UK prof. Tomáše Zimy na slavnostním zahájení konference OMEP:
OMEP_FIN_180613_upd

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví