Roční archiv 2021

Slavnostní poklepání základního kamene Kampusu Albertov

Zástupci Univerzity Karlovy, hlavního města Prahy a Vlády ČR  na slavnostním ceremoniálu poklepali základní kámen Kampusu Albertov. Ten bude určen pro výuková a vědecká centra pracoviště Matematicko-fyzikální, Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty. Studenty a vědecké pracovníky přivítá nový kampus od

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

V Praze bude jedna z největších univerzitních čtvrtí v Evropě

Na pražském Albertově začne Univerzita Karlova budovat jedno z nejmodernějších vzdělávacích a vědeckých pracovišť u nás, které propojí studenty hned z několika oborů. „Rádi bychom, aby zde skutečně vzniklo centrum vzdělanosti nejen v celorepublikovém, ale i mezinárodním měřítku,“ říká k výstavbě

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Univerzita Karlova, IKEA a neziskový sektor společně proti násilí v blízkých vztazích

Spojení vědeckého a firemního know-how a praktických zkušeností z terénu od neziskových organizací je ten nejefektivnější způsob, jak zlepšit situaci obětí domácího násilí a zvýšit vnímavost citlivého tématu napříč celou společností. Univerzita Karlova nabízí širokou škálu akademického know-how. Umíme pod

Označeno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Memorandum o spolupráci na Projektu Patron

S předsedou Ligy otevřených mužů Josefem Petrem jsme podpsali memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci týkající se Projektu Patron. Projekt podporuje sociální integraci dospívajících mužů a žen vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy formou patronského doprovázení. Pomáhá jim začlenit se do

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Čestné doktoráty UK převzali profesoři Babor a Kräusslich

Adiktolog Thomas F. Babor a virolog Hans-Georg Kräusslich obdrželi ve Velké aule Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa v oboru lékařské vědy. Titul jim byl udělen za mimořádné dlouhodobé vědecké úspěchy a také za významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou

Označeno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Premiéra a vysvěcení nových univerzitních varhan

Skladba Toccata a fuga d moll od Johanna Sebastiana Bacha byla první, kterou zahrál Jan Kalfus na nové univerzitní varhany na koncertu ve Velké aule Karolina. Všichni je chtěli vidět a zaposlouchat se do jejich tónů. Na pravidelné návštěvníky varhanních

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Zahájení nového akademického roku v Kampusu Hybernská

Akademický rok začal stylově a na tom nejpříhodnějším místě, v Kampusu Hybernská, kde se potkává věda s uměním, genius loci s inovacemi, akademici a studenti s veřejností. Vrcholem programu prvního dne zimního semestru byla akce FuckUp Night.Zahájení se zúčastnili také předsedkyně Akademie věd ČR  Eva

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Český rozhlas Dvojka – Jako to vidí Tomáš Zima

S paní redaktorkou Zitou Senkovou jsme tentokrát hovořili o Dni české státnosti, který připadá na 28. září a je pevně spojen i s připomínkou národního patrona svatého Václava. Vracet se do historie a čerpat z ní, obracet se k významným

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Slavnostní ceremonie k trvalému zapůjčení českého svitku Tóry

Při příležitosti židovského svátku Simchat Tora proběhla ve Vlasteneckém sále Karolina slavnostní ceremonie k trvalému zapůjčení českého svitku Tóry z prestižní sbírky Memorial Scrolls Trust (MST) progresivní židovské komunitě Ec chajim. Svitek převzal z rukou předsedy MST Jeffreyho Ohrensteina rabín

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Setkání rektorů s prezidentem EUA v Karolinu

Univerzita Karlova byla hostitelem mezinárodního setkání členů České konference rektorů s prezidentem Evropské univerzitní asociace (EUA) profesorem Michaelem Murphym. Účasníci setkání vyzdvihli důležitost této mezinárodní schůzky a formulovali sedm závěrů, jež společně signovali prezident Murphy a nynější předseda ČKR Martin

Označeno v Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví