Vysoké školství

Přeji všem radostné vánoční svátky a šťastný nový rok 2018

Děkuji všem členům akademické obce, studentům a pracovníkům za vše dobré, co vykonali pro Univerzitu Karlovu a její fakulty v právě končícím roce. Přeji všem akademickým pracovníkům, kolegům, studentům Univerzity Karlovy a ostatních vysokých škol v České republice a všem

Usnesení 143. zasedání Pléna České konference rektorů

  Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 143. zasedání následující usnesení:   ČKR podporuje návrh státního rozpočtu pro vysoké školy na rok 2018, který zahrnuje navýšení finančních prostředků o 3 mld. Kč, a vyzývá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

U příležitosti 17. listopadu Univerzita Karlova ocenila Cenou Arnošta z Pardubic vynikající vyučující a vzdělávací počiny  

Čelní představitelé Univerzity Karlovy a akademické obce si dnes ve Velké aule Karolina slavnostně připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. U této příležitosti byly podruhé předány Ceny Arnošta z Pardubic. Oceněni byli vynikající vyučující i vynikající

Univerzita Karlova si připomněla17. listopad

Studenti a akademičtí pracovníci vysokých škol si připomněli události z let 1939 a 1989, které se významně zapsaly do dějin českého národa.  U Hlávkovy koleje konalo jsme se již tradičně sešli při pietním aktu, pořádaném jako vzpomínka na padlé a uvězněné

Spolek českých lékařů oslavil 155. výročí svého založení

Dostalo se mi velké cti zahájit slavnostní shromáždění, které se koná u příležitosti oslav 155. výročí založení Spolku českých lékařů. Jsem ze srdce rád, že právě prostory staroslavného pražského Karolina se staly hlavním dějištěm těchto oslav. Přítomnost mnohých významných českých

Socha Jana Opletala byla odhalena na 1. lékařské fakultě UK

Dne 28. října letos uplynulo 78 let od demonstrace desetitisíců účastníků, kteří v Praze přišli provolávat slávu českému státu a jeho představitelům. Nacisty byla tvrdě potlačena. Jednou z obětí se stal Jan Opletal, student Lékařské fakulty UK, kterého zranila střela do břicha

Byl zahájen již 17. ročník Týdne vědy a techniky

Měl jsem tu čest společně s předsedkyní Akademie věd ČR prof. Evou Zažímalovou zahájit největší vědecký festival v Česku, který odstartoval 6. listopadu 2017. Kaleidoskop 500 akcí, připravených AV ČR, UK se uskuteční po celé republice. Návštěvníci 17. ročníku Týdne

Univerzita Karlova jako první vysoká škola v ČR žádá o institucionální akreditaci, a to pro všechny oblasti, v nichž vzdělává své studenty

Jednou z nejdůležitějších novinek, které přinesla loňská rozsáhlá novela českého zákona o vysokých školách, je změna v oblasti akreditací. Tato novinka si vyžádala maximální dlouhodobé úsilí a součinnost velkého množství členů akademické obce Univerzity Karlovy.    Za velký úspěch je nepochybně možné

Tchajwanský mezinárodní žebříček VŠ: Univerzita Karlova v první dvoustovce světových univerzit

Univerzita Karlova obhájila loňské umístění v dalším mezinárodním žebříčku vysokých škol. Podle nejnovějšího vydání Tchajwanského rankingu se stejně jako vloni umístila nejlépe ze všech českých vysokých škol, a to na konci druhé stovky univerzit. Nejlépe z českých vysokých škol se umístila i

Štiky českého byznysu letos již počtrnácté

Na galavečeru v reprezentačních prostorách Lobkowiczkého paláce byly v úterý 3. října 2017 již počtrnácté letos předána ocenění Štiky českého byznysu. Ta jsou udělována na základě žebříčku, který založila a organizuje společnost Coface a jeho základní charakteristikou je posuzování vybraných objektivních ekonomických