Konopí pro léčebné účely a alkohol

Výstava Člověk v náhradách aneb Technika slouží medicíně získala prestižní cenu

Ve Smetanově síni Obecního domu v Praze byly udělovány prestižní ceny XVI. ročníku Národní soutěže muzeí – Gloria musaealis 2017. Výstava Člověk v náhradách aneb Technika slouží medicíně, která je společným dílem Národního technického muzea, Univerzity Karlovy a Národní lékařské knihovny, získala

Významní vědci Philippe Martin a Ján Vilček obdrželi titul doctor honoris causa univerzity karlovy

Přední světoví vědci Philippe Martin a Ján Vilček obdrželi ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul byl oběma vědcům udělen za jejich mimořádné celoživotní vědecké úspěchy a za významný přínos k rozvoji bádání ve

Inovace, které mění medicínu

Jednou z technologií v oblasti medicíny a biomedicíny, která mne v posledním období zaujala, je Next generation sequencing – NGS neboli sekvenování nové generace (vysoce výkonná analýza struktury DNA a RNA – pozn. red.). Jde o dostupnou a rychlou metodu,

XXIV. valné shromáždění Učené společnosti České republiky se konalo v Karolinu

Dnes se  ve Velké aule staroslavného Karolina konalo XXIV. valné shromáždění Učené společnosti České republiky. Celkem 19 vědců a studentů ocenila dnes Učená společnost České republiky za rozvoj vědy a výsledky jejich práce. Společně s Nadačním fondem Neuron pak udělila

Iberoamerická cena o nejlepší studentskou práci

Iberoamerická cena o nejlepší studentskou práci zná své vítěze.  V reprezentačních prostorách Vlasteneckého sálu Univerzity Karlovy byly dnes slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší studentskou práci se vztahem k  Latinské Americe či Pyrenejskému poloostrovu – Iberoamerická cena. Univerzita Karlova získala druhé

Předání medailí UK k životním výročím a za celoživotní práci

Dnes jsem na zasedání Vědecké rady UK předal stříbrnou medaili prof. MUDr. Pavlu Dunglovi, DrSc. z 1. lékařské fakulty u příležitosti životního výročí, za jeho významnou celoživotní práci v oboru ortopedie a dlouholetou pedagogickou a vědeckou činnost na UK. Zlatou medaili prof. PhDr. Martinu

Univerzita Karlova získala dvě ocenění České manažerské asociace 2018

Ocenění České manažerské asociace 2018 ve zvláštních kategoriích získala ve 2 kategoriích Univerzita Karlova. Národní komise České manažerské asociace (ČMA) udělila ocenění ve zvláštních kategoriích: Mladý manažerský talent: GOTHARD Aleš, hlavní stavbyvedoucí – Metrostav Malá / střední firma: MALÁ Jana, Moravská

Absolventi a studenti UK obdrželi prestižní ceny rektora a Bolzanovu cenu

Dnes jsme předali každoročně udělovanou prestižní Cenu rektora nejlepším absolventům naší univerzity, Mimořádnou cenu rektora   vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu a Bolzanovu cenu podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy. Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity

145. zasedání Pléna České konference rektorů

  Plénum České konference rektorů (ČKR) se uskutečnilo ve čtvrtek dne 12. dubna 2018 v Ostravě za hostitelství Ostravské univerzity a přijalo na svém 145. zasedání následující usnesení:   ČKR podporuje úsilí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o zachování přislíbeného rozpočtového rámce

Univerzita Karlova oslavila 670. výročí svého založení

Univerzita Karlova si připomíná výročí 670 let od svého založení. Při příležitosti oslav tohoto výročí jsem předal Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Významné vědecké osobnosti UK obdržely výzkumnou podporu Donatio Universitatis